Sverige

Släktband Sveriges Radio P1. Programmet som öppnar arkiven och journalerna och hittar släkten. 

Familjehemligheten Sveriges Radio P1. Vad händer när den avslöjas? Gunilla Nordlund möter människor vars liv förändrats i grunden av en avslöjad familjehemlighet.

Gravsatta i Stockholm Sök på gravsatta i Stockholm   

Gravstenar i Sverige    

Sveriges släktforskarförbund Nättidningen Rötter    

Svenska begravningsannonser

Levande svenskars födelsedatum

DIS Föreningen för datorhjälp i släktforskningen

Din släkttavla Gör något vackert av din släktforskning

Domboksforskning  Forska i domböcker

Fornssök I Fornsök kan man hitta information om lämningstyp, se var fornlämningen finns (markering på karta) samt få besked om lämningens antikvariska bedömning.

Föreningen släktdata  Släktdata är en ideell förening som har som huvudmål att göra så många avskrivna eller indexerade kyrkböcker som möjligt fritt tillgängliga för släktforskning.

Militärhistorisk ordlista

Nationell arkivdatabas NAD Information om arkiv i Sverige

Krigsarkivet Krigsarkivet är det svenska försvarets arkiv i Riksarkivet. Här bevaras handlingar från slutet av 1500-talet fram till idag. En särskild stolthet är samlingarna av historiska kartor.

Riksarkivet På Riksarkivet förvaras arkivhandlingar från myndigheter och enskilda från medeltiden och framåt. Riksarkivet avser att släppa den digitala informationen fri den 1 februari 2018.

Kungliga biblioteket  LIBRIS Nationell söktjänst för Librisbibliotekens böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer, noter, e-publikationer m.m.

Svenskt biografiskt lexikon (SBL) är ett personhistoriskt lexikon som började ges ut 1917. Lexikonet utgör en på förstahandskällor baserad generalinventering av betydelsefulla personer och deras gärningar under olika skeden av det svenska samhällets utveckling.

Lantmäteriet Den som söker sina rötter kan hitta hela det gamla Sverige i e-tjänsten Historiska kartor.

Stockholms stadsarkiv Uppdragen som kommunal arkivmyndighet för Stockholms stad och som statligt landsarkiv för Stockholms län gör Stadsarkivet till en central informationsresurs för invånare i Stockholm och hela landet.

SVAR Svensk arkivinformation. SVARs uppgift är att tillgängliggöra arkivmaterial för forskningsändamål och undervisning, bland annat genom digitalisering och tjänster för elektronisk tillgång. Avdelningen informerar om de digitala arkiven och ger handledning och stöd till användare.

Svenska Släktakademien. Gruppen har vuxit och 2013 var det dags att bilda en släktforskarförening, Svenska Släktakademien, vars syfte är ”Att verka för utbildning i släktforskning och inspirerande rapportering av egna forskningsresultat, samt utbyte av erfarenheter.”

Arkivdigital.se  ArkivDigitals affärsidé är att med så hög kvalité som möjligt digitalisera historiskt källmaterial i original med senast tillgängliga tekniska utrustning samt sälja de digitaliserade bilderna till släktforskare, föreningar, bibliotek och andra intresserade.

Hans Högmans hemsida  beskriver det svenska indelningsverket med länkar om soldatforskning och militärhistoria.

Jämtlands museums bildarkiv Nu kan du titta på över 120 000 bilder här i vårt arkiv på webben.

Svenska herrgårdar Målet med sidan är att den skall utgöra ett centrum för forskningen om herrgårdar, ståndsgårdar och eliter i Sverige. Det är ett långsiktigt mål. 

 

Tillbaka upp

Norge

Norsk slekthistorisk forening
Norska riksarkivets digitalarkiv

Danmark

Samfundet för dansk genealogi og personalhistorie
Danska riksarkivet

Estland

Estniska historiska arkiv
Saaga Digiteeritud arhiiviallikad
Eesti Genealoogia Selts
Vapensköldar för estniska adelssläkter

Estonian Biographical Center

SAAGA Digitaliserade arkivbaser

Estniska gravar

Lettland

Raduraksti

The virtual archives contain church books of Evangelic Lutheran, Roman Catholic, Orthodox, Baptist, Greek Catholic, Old Believers’, Reformed congregations, vital records of Rabbinates, Revision lists of Livland and Courland, materials of the 1st All-Russian Census for 1897 in Courland, Livland and Vitebsk provinces as well as Riga house-registers for 1854–1918 (for now partly).

(OBS använd Firefox)

Tillbaka upp