Helsingfors Arbis

Information på www.ilmonet.fi.

Anmälning till Arbis kansli tfn 09 310 49494 eller www.ilmonet.fi

Arbis kurser:

Promenaderna är gratis = de två sistnämnda här nedan. 

 

Släktforskning
Första grunderna i internet för släktforskare f.k. AL MT (16 €)
Vill du börja släktforska med hjälp av datorer och internet? På den här kursen lär du dig de första grunderna och får lite datorvana. Kursen ger dig beredskap att ta andra arbiskurser i släktforskning.
A180887 27.8–3.9, måndag kl. 16.30–19.00
Peter Ragnvaldsson, rum 34
 
   
Släktforskning
Släktforskning 1 f.k. AL MT (38 €)
På den här kursen kommer du i gång med din släktforskning genom praktiska övningar. Du får lära dig släktforska på internet. Du får också bekanta dig med äldre handstilar som du behöver kunna läsa då du forskar. Tag med din egen bärbara dator, om du har en. Grundläggande datorkunskaper krävs.
A180803 10.9–3.12, måndag kl. 16.30–18.00
Peter Ragnvaldsson, rum 31
 
   
Släktforskning
Släktforskning 2 f.k. AL MT (38 €)
På kursen fördjupar du dig i kyrkoböckerna som källa för släktforskning. Mantalslängder och bouppteckningar m.m. behandlas också. Dessutom får du lära dig grunderna i hur man spårar förfäder utomlands.
A190159 7.1–8.4, måndag kl. 16.30–18.00
Peter Ragnvaldsson, rum 31
 
   
Släktforskning
Datorprogram för släktforskare 1 f.k. AL MT (16 €)
Dags att skaffa ett släktforskningsprogram som underlättar din forskning? På den här kursen blir du bekant med både PC- och Mac-program. Tag med din egen bärbara dator, om du har en.
A180889 22.9–29.9, lördag kl. 10.00–12.30
Peter Ragnvaldsson, rum 31
 
   
Släktforskning
DNA i släktforskning f.k. (16 €)
Vad kan man som släktforskare få ut av ett DNA-prov? Hur går testen till? Är de pålitliga? När du gått den här kursen vet du hur DNA-forskning kan användas till att bekräfta din egen forskning. Bernt Sjöholm medverkar som expert. Mera information på Ilmonet.
A190224 2.2 och 16.2, lördag kl. 10.00–12.15
Peter Ragnvaldsson, rum 31
 
   
Historia
Finlands historia och lokalhistoria
Minns och skriv om en person (38 €)
En människa lever så länge som någon minns hen och det talas om hen, heter det. Vill du skriva en kort berättelse om någon du känt eller annars vill berätta om? Det här är en skrivarkurs, passar t.ex. för släktforskare.
A180891 11.9–4.12, tisdag kl. 16.30–18.00
Alexandra Ramsay, rum 31
 
   
Historia
Finlands historia och lokalhistoria
Skriv om din familj och släkt (38 €)
Kursen är främst avsedd för släktforskare som forskat en tid och har lust att skriva om sin familj eller släkt.
Vi bekantar oss med familj och släkt som historiska begrepp, sorterar material och tankar och skriver och läser varandras texter. Deltagarna gör upp ett eget program i början av terminen.
A180892 8.1–9.4, tisdag kl. 16.30–18.00
Alexandra Ramsay, rum 31
 
   

Historia
Finlands historia och lokalhistoria
Helsingfors efter inbördeskriget 1918 f.k. AL MT (16 €)
Hur såg det ut på Helsingfors gator månaderna efter inbördeskriget 1918? Vad gjorde stadens myndigheter med de hundratals värnlösa barn som levde på gatorna? Vad talade folk om på kaféerna vintern 1919? Den svåra freden 1918 och 1919 sedd ur ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv.
A180875 23.10–13.11, tisdag kl. 18.05–19.35
Aapo Roselius, rum 31

 
   
Historia
Finlands historia och lokalhistoria
Norr om Långa bron – arbetarstadens historia i Helsingfors f.k. AL (16 €)
Vem levde och verkade i husen och på gatorna längs med Tavastvägen och Linjerna? Bland arbetare, hyresvärdar och slummens barn rörde sig även en stor mängd välgörenhetsorganisationer, frikyrkliga predikanter och arbetarrörelsens aktivister. Fanns där också s.k. finlandssvenskar?
A190194 8.1–29.1, tisdag kl. 18.00–19.30
Aapo Roselius, rum 31
 
   
Historia
Finlands historia och lokalhistoria
Kyrkorna mitt i staden (0 €)
Under den ryska tiden möttes olika kristna riktningar i Helsingfors. Vi vandrar från Sankt
Henrikskatedralen i Ulrikasborg till Domkyrkan och Trefaldighetskyrkan och bekantar oss med kyrkorna och hur Helsingfors andliga liv tedde sig på 1800-talet och ter sig idag. Träff vid St. Henrik.
A180881 29.9, lördag kl. 12.00–13.30
Eva Ahl-Waris, utlokaliserad
 
   
Historia
Finlands historia och lokalhistoria
Senatstorgets historia (0 €)
Helsingfors blev huvudstad i storfurstendömet Finland år 1812. Kejsarens plan för sin nya residensstad kom att ta fysisk form i Senatstorget och dess omgivning. Huvudarkitekt var Carl Ludwig Engel. Träff vid Alexander II:s staty.
A171060 13.10, lördag kl. 12.00–13.30
Eva Ahl-Waris, utlokaliserad