Bank

Aktia

Helsingfors Släktforskare​ r.f.
IBAN: FI0940553950001800
BIC: HELSFIHH

Medlemsavgiften fastställs årligen på årsmötet

. . . och räkningen för medlemsavgiften sänds därefter ut per e-post eller i brev om e-post saknas.

           Medlemsavgifterna för år 2021 har fastställts på årsmötet 29.3 2021.

39 euro årsavgift för ordinarie medlemskap till vilket tidningen Släktforskaren ingår.

25 euro årsavgift för familjemedlem i samma hushåll utan tidningen Släktforskaren, men endast då en annan person i familjen är medlem och familjemedlemmen på så sätt har tillgång till tidningen Släktforskaren.

300 euro engångsavgift för att bli betalande ständig medlem + årsavgift 14 euro till vilket tidningen Släktforskaren ingår.

0 euro inskrivningsavgift.

Medlemsavgiften inbetalas på föreningens bankkonto:

Helsingfors Släktforskare​ r.f.
IBAN: FI09 4055 3950 0018 00
BIC: HELSFIHH

För medlemsavgiften anges referensnumret: 20190

Bankgiroblankett för medlemsavgift