Bank

Aktia

Helsingfors Släktforskare​ r.f.
IBAN: FI0940553950001800
BIC: HELSFIHH

Medlemsavgiften bestämmes årligen på årsmötet

. . . och räkningen för medlemsavgiften sänds därefter ut per e-post eller i brev om e-post saknas.

Medlemsavgiften för 2019 bestämdes på årsmötet 18.3 2019.

39 euro för ordinarie medlem med tidningen Släktforskaren.

25 euro för familjemedlem utan Släktforskaren, då en annan i familjen är medlem.

25 euro för medlemmar under 25 år samt studerande medlemmar under 30 år.

150 euro engångsavgift för att bli betalande ständig medlem, därefter årsavgift ...
14 euro för betalande ständig medlem med tidningen Släktforskaren.

0 euro inskrivningsavgift

 

Medlemsavgiften inbetalas på föreningens bankkonto:

Helsingfors Släktforskare​ r.f.
IBAN: FI09 4055 3950 0018 00
BIC: HELSFIHH

För medlemsavgiften anges referensnumret: 20190

Bankgiroblankett för medlemsavgift