Bank

Aktia

Helsingfors Släktforskare​ rf
IBAN: FI0940553950001800
BIC: HELSFIHH

Medlemsavgiften fastställs årligen på årsmötet

. . . och räkningen för medlemsavgiften sänds därefter ut per e-post eller i brev om e-post saknas.

           Medlemsavgifterna för år 2024 har fastställts på årsmötet.

39 euro årsavgift för ordinarie medlemskap till vilket tidningen Släktforskaren ingår.

Medlemsavgiften för personer under 25 år är 25 euro med Släktforskaren.

25 euro årsavgift för familjemedlem i samma hushåll utan tidningen Släktforskaren, men endast då en annan person i familjen är medlem och familjemedlemmen på så sätt har tillgång till tidningen Släktforskaren.

300 euro engångsavgift för att bli betalande ständig medlem + årsavgift 14 euro till vilket tidningen Släktforskaren ingår.

0 euro inskrivningsavgift.

Medlemsavgiften inbetalas på föreningens bankkonto:

Helsingfors Släktforskare​ rf
IBAN: FI09 4055 3950 0018 00
BIC: HELSFIHH

För medlemsavgiften anges referensnumret: 20190

Bankgiroblankett för medlemsavgift