Adress

Helsingfors Släktforskare
Dragonvägen 10 TH 25
00330 Helsingfors

 

e-post:
helsingfors.hsf(at)gmail.com

Släktforskaren

Helsingfors Släktforskare r.f. utger tidningen Släktforskaren som utkommer med två nummer per år vilken är en medlemsförmån.

Hembygden

Helsingfors Släktforskare r.f. är medlem i Finlands svenska hembygdsförbund r.f. som utger tidningen Hembygden vilken är medlemsförmån.

Fritid

Helsingfors Släktforskare finns på fritid.fi som är en sökportal som gör det lättare att hitta svenskspråkig fritidsverksamhet i huvudstadsregionen.

Medlemsansökan

Medlemsansökan till Helsingfors Släktforskare r.f.

Gör din medlemsansökan här på webbsidan 

Gör din ansökan om medlemskap i Helsingfors Släktforskare r.f. och bekräfta samtidigt att du godkänner föreningens hantering av register enligt GDPR (EU:s dataskyddsförordning).

Klicka här för att läsa föreningens redogörelse för registerbehandling.

Skriv in dina personuppgifter här nedan och klicka sedan på 'Skicka' varefter din medlemsansökan behandlas av Helsingfors Släktforskare.

Medlemsansökan

Kryssa för att du godkänner Helsingfors Släktforskares registerbehandling
Kryssa 'JA' om ditt namn får publiceras i medlemstidningen Släktforskaren, eller kryssar 'NEJ' om publicering inte är tillåtet.
Mina adressuppgifter får sändas till Finlands svenska hembygdsförbund och Arkmedia för postning av tidningen Hembygden som är en medlemsförmån:
Kryssa "JA" om medlemsansökan gäller ungdomsmedlem, under 25 år (optionellt)
Skriv siffran 2 med bokstäver:

 

Alternativt kan medlemsansökan skickas som brev

Medlemsansökan kan alternativt göras genom att ladda ned pdf-filen i länken här under och skicka in den ifyllda och undertecknade medlemsansökan i ett kuvert till Helsingfors Släktforskare, Dragonvägen 10 TH 25, 00330 Helsingfors.

Medlemsansökan pdf-fil