Adress

Helsingfors Släktforskare
Dragonvägen 10 TH 25
00330 Helsingfors

 

e-post:
helsingfors.hsf(at)gmail.com

 

 

 

Uppdaterat: 21.10.2018

Medlemsansökan

Medlemsansökan till Helsingfors Släktforskare r.f.

Alternativ 1

Medlemsansökan kan göras genom att ladda ned pdf-filen i länken här under och skicka in den ifyllda och undertecknade medlemsansökan i ett kuvert till Helsingfors Släktforskare, Dragonvägen 10 TH 25, 00330 Helsingfors.

Medlemsansökan pdf-fil

 

Alternativ 2, här direkt på hemsidan 

Skriv in dina personuppgifter för ansökan om medlemskap i Helsingfors Släktforskare r.f. och bekräfta samtidigt att du godkänner föreningens hantering av register enligt GDPR (EU:s dataskyddsförordning) här nedan. Skriv in dina personuppgifter i del 1 och klicka sedan på 'Skicka' samt fortsätt med att skriv in dina personuppgifter i del 2 och klicka sedan på 'Skicka' varefter din medlemsansökan behandlas av Helsingfors Släktforskare.

Medlemsansökan 1(2)

Skriv siffran 1 med bokstäver:

Då del 1 har skickats, fortsätt med del 2 här under.

Medlemsansökan 2(2)

Skriv siffran 10 med bokstäver:

Redogörelse för registerbehandling

Uppdaterad 28.4 2019 till revision R4A,  (16.8 2018 utkom första revisionen R1A).

Föreningens namn och kontaktuppgifter

Namn: Helsingfors Släktforskare r.f. 

Webbadress: http://www.hsf.webbhuset.fi

E-postadress: helsingfors.hsf(at)gmail.com

Telefonnummer: Föreningen har ingen egen telefon.

Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden

Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter) i EU:s dataskyddsförordning GDPR https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 . Den nationella dataskyddslagen trädde i kraft 1.1.2019.

Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen. Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.

Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. 

Föreningen får insamla endast för verksamheten nödvändiga pesonuppgifter. Uppgifterna nedan finns i medlemsförteckningen och de uppgifter som inte är obligatoriska för medlemmar anges som frivilliga att lämna in.

Släktnamn

Födelsesläktnamn (frivilligt)

Förnamn

Födelsedatum

Födelseort (frivilligt).

Yrke eller titel (frivilligt)

Adressuppgifter

Telefon

E-post

Min hemsida (frivilligt).

Jag forskar i släkter / gårdar / byar / annat (frivilligt).

Övrigt (frivilligt).

Medlemsansökan förvaras i Helsingfors Släktforskare r.f.:s arkiv. Webbhuset Finland Oy Ab upprätthåller webbsajten för Helsingfors Släktforskare r.f.. Föreningens medlemmars e-postadresser lagras i Helsingfors Släktforskare r.f.:s Google-konto kontakter. Antavlorna som inlämnas till föreningen hanteras enligt Helsingfors Släktforskare r.f. utarbetade principer som finns tillhanda i föreningen.

Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse, verksamhetsgranskare, post- och e-postansvarig, rese-, exkursions- och utfärdsarrangörer samt ev. övriga tillsatta funktionärer.

Samtycke för överlämning av uppgifter i medlemsregistret.

1.     

Medlems namn får efter godkännande i medlemsansökan publiceras i medlemstidningen Släktforskaren, som också distribueras till andra än föreningens medlemmar.

2.     

Samtycke för publicering av personuppgifter och ev. foto för speciella projekt så som t.ex. resor, exkursioner, kurser och antavlor m.m. görs separat med i ifrågavarande projekt deltagande medlemmar och med ev. deltagare som inte är medlemmar.

Lagringsperioden

Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter ur medlemsregistret.

Rättigheter

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen.

Klagomål

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

Dataskyddsombudsmannens byrå: https://tietosuoja.fi/sv/framsida