Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1620 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Örnhjelmarna i Paris, Mays brev släktforskning, kulturhistoria, Örnhjelm, Ginsburg Modeen, Paris , Helsingfors2006
Österbotten 1965. Årsbok årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, Woldemar Backman, Vasa, Nykarleby, Ossian Långhjelm, Estlander, släktforskning, Svenskfinland, Österbottens museum1964
Österbotten 1966. Årsbok årsböcker, Österbotten, Kungliga Österbottens infanteriregemente, infanteri, fotfolk, personhistoria, Svenskfinland, 1600-talet, 1700-talet, 1800-1809, Svensk-Österbottniska Samfundet, Österbottens museum1966
Österbotten 1967. Årsbok årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, Kungliga Österbottens infanteriregemente, infanteri, 1600-talet, Carl Synnerberg, Kvarken, Svensk-Österbottniska Samfundet, Österbottens museum, Svenskfinland1967
Österbotten 1969. Årsbok årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, Kungliga Österbottens infanteriregemente, Österbottens regemente, infanteri,1600-talet, Karl XI, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenskfinland1969
Österbotten 1970. Årsbok årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, historia, Vasa, Carl Axel Setterberg, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenskfinland1970
Österbotten 1971. Årsbok årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, Ingwald Sourander, Zacharias Topelius, Vasa, Lunelund, Kvevlax, Svensk-Österbottniska Samfundet, Österbottens museum, Svenskfinland1971
Österbotten. Årsbok 1983-1984 årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, Vasa, Wasa trivialskola, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet, Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, 1970-talet, 1980-talet, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenskfinland1986
Österbotten. Årsbok 1973 årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, historia, byggnadshistoria, kronohäkten, Korsholm, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet, 1918, Kungliga Wasa Regemente, Gardesjägarbataljonen, A. W. Kronman, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenskfinland1973
Österbotten. Årsbok 1975 årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, historia,1800-talet, arbetsvandring, Vasa län, Berga Bruk, papersbruk, Jungsund, Granfors, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenskfinland1976
Österbotten. Årsbok 1976-1977 årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, historia, aktivism, bondehandeln, medeltiden, 1800-talet, 1900-talet, Pörtom, Sanemossen, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenskfinland1977
Österbotten. Årsbok 1978 årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, Lochteå, Lassila, urmakare, Johan Magnus Arenius, Brita Sofia Holmudd, Kristenestad, Värlax, Wasa Aktie Bank, Vasa, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenskfinland1979
Österbotten. Årsbok 1979 årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, Vasa Missionssyförening, Vasa, Björkö, Särkimo, Pudimo, Västerören, Österören, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenskfinland1980
Österbotten. Årsbok 1980 årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, Vasa, 3:dje Wasa finska skarpskyttebataljon, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenskfinland1981
Österbotten. Årsbok 1981-1982 årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, Vasa, Vasa ortodoxa församling, husmän, huskvinnor, 1500-talet, ekonomisk historia, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenskfinland1983
Österbotten. Årsbok 1985-1986 årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, ornitologi, Jakob Tegengren, Per-Åke Johansson, Leif Österblad, Per Sigurd Lindberg, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenskfinland1987
Österbotten. Årsbok 1987–1988 årsböcker, Österbotten, Vasa, Kungliga Wasaregemente, 1808-1809, Skollärare-föreningen i Wasa, Svenska Österbotten, Svensk-Österbottniska Samfundet1989
Österbottningar i vardagsdräkt Österbotten, personhistoria, Norrbacka, Slotte, Carl Johan Slotte, Mårten Ingman, Matti Ingman, Ada Hongell, Karl Hedman1934
Östra Nylands Folkhögskola 1905 - 1930 Historik, 1900-talet,1930
Övermarks historia Övermark, Närpes, historia, sockenhistoriker, husbönder1947