Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1271 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Lovisa stads historia II. 1808-1855 Lovisa, köpmanssläkter, Sucksdorff, Stenius, sjöfart1932
Lovisa stads historia III. 1855-1918 Lovisa, förvaltning, samfärdsel, rederinäring, tjänstemän1939
Lovisa svenska lärdomsskolas elevförbund r.f. 1945-1995. En minneskavalkad från decennier som gått Lovisa svenska lärdomsskola, Lovisa svenska lärdomsskolas elevförbund, festsskrifter, föreningshistoriker, elever, 1900-talet1994
Luettelo Suomen Koneenkäyttäjien Liiton jäsenistä v. 1909 = Förteckning öfver medlemmar i Finska Maskinistförbundet år 1909 Finska Maskinistförbundet, medlemsförteckningar, 1900-talet, maskinister, tekniker1909
Lumijoen rokotusluetteloita 1811-1903 Lumijoki, vaccinerade, 1800-talet, 1900-talet, 1910-talet1991
Lumijoen seurakunnassa kuolleita 1825-1866 Lumijoki, tingsprotokoll, domböcker, döda, 1800-talet1989
Lumppappersbruken i Finland. En historik lumppapper, pappersbruk, historia, Frenckell, Tervakoski, Lohikoski-Kangas, Kymmene, Tammerfors, Ingerois, Nokia, Åstrand, Juvankoski, Ingerttilä, Tomasböle, Järvenoja-Möllby, Terttilä, Jungsund, Haga, Viento-Taipale, Granfors, Talisola1955
Lübecker in Finnland Lybeckbor, Finland1991
Lykättävät lyhdyt ja kannettavat kamerat. Elokuvamiehen muistelmia Holger Harrivirta, Holger Holmström, filmfotografer, memoarer, Suomi-Filmi, filmindustri, historia, krigstider, Sovjetunionen1983
Lägre folkskolseminariet i Vasa. Historik och matrikel 1915-1945 Lägre folkskolseminariet i Vasa, Vasa seminarium, lärarseminarier, Vasa, 1900-talet, historiker, matriklar1964
Lärkan 110 år skolhistoriker, skolmatriklar, festskrifter, Nya svenska läroverket, Lärkan, Gymnasiet Lärkan, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1992
Läroverket för gossar och flickor. Festskrift utgiven till femtioårsjubileet september 1933 Läroverket för gossar och flickor Brobergska samskolan, festskrifter, skolhistoriker, skolmatriklar, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1933
Läsebok för släktforskare släktforskning, gamla handstilar1980
Läsning av gamla handstilar gamla handstilar
Maalaismaisemista Itä-Helsingiksi Helsinge, Östra Helsingfors, personhistoria2005
Made in Helsinki. Helsinkiläisen työn helmiä kolmelta vuosisadalta Helsinki, Helsingfors, guld- och silversmeder i Helsingfors, J. C. Wancke, E. G. Granholm, spegeltillverkning på 1800-talet, snickare, modister, K. R. Hirvikallio, metallmöbler, Wilh. Salin, mode, källförteckning2011
Malaxbygdens stupade. För fosterlandet stupade, Malax, Bergö, Petalax, Pörtom, 1918, 1939-1945, Infanteriregemente 132009
Malmgård. Grevliga ätten Creutz´ stamgods. Malmgård, Kuuskoski gård, Lovisa, Pernå, Ernst Johan Creutz, Carl Creutz, Gustav Philip Creutz, Carl-Gustaf Creutz, gårdshushållning, gårdssamhälle, herrgårdsliv, Carl Magnus Creutz1985
Malmska handelshuset i Jakobstad Malmska handelshuset, Jakobstad, historia, släkter, Malm, sjöfart, Otto August Malm, Peter Malm, 1800-talet1948
Man skrev sommaren 1845 Helsingfors, Söderköping, 1, 845Märta Borgström, Julius Lundahl, Constance Gripenberg, Gripenbergska och Lundahlska släkttavlorna1956
Manner- suvun vaiheita. Släktforskning, Manner, Lillkyro, Vasa, Ekenäs, Hangö1963
Mannerheimvägen 18. Tragisk fars i sjutton tablåer. Helsingfors, Hufvudstadsbladet, Nya Pressen, Amos Andersson, Konstsamfundet, Carl Olof Tallgren, Jan-Magnus Jansson, Per-Erik Lönnfors, Torsten Steinby1986
Mantalsforska. Släktforskning i mantalslängder mantalslängder, Sverige2016
Mantalsskrivningen i Sverige före 1860 mantal, Sverige. 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet1987
Maskin- och Brobyggnads Aktiebolaget 1892-1932 samt dess föregångare Maskin- och Brobyggnads Aktiebolaget, Osbergska verkstaden, Brobyggnadsbolaget, historia, 1800-talet, 1900-talet,1932
Matriculum Gymnasii Borgoensis 1725-1809 skolmatriklar, Borgå, 1700-talet, 1800-talet, Borgå gymnasium1946
Matrikel öfver Generaler, Stabs- och Öfverofficerare samt Läkare vid finska militären den 13 nanuari 1897. andra årgången matrikel, officerare, läkare, 18971897
Matrikel öfver ungdomen vid Kuopio Trivial-skola 1788-1815 Kuopio Trivial-skola, Kuopio Trivialskola, skolmatriklar, Kuopio, 1700-talet, 1800-talet1970
Matrikkeli sairaanhoitajista ja kätilöistä. Tiedot 20 000 sairaanhoitajasta ja kätilöstä sekä 306 sairaalasta matriklar, sjukskötare, sjukvårdare, barnmorskor1971
Med förenade krafter. SOK 1904-1979 andelsaffärer, SOK, SOK-rörelsen, kooperation, historia, Finland, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, 1900-talet1980
Med mänskliga mått. Aktia - en stor liten bank och dess hemlighet Aktia, Helsingfors Sparbank, banker, sparbanker, historia, Svenskfinland, 1800-talet, 1900-talet, 2000-talet2006
Medlemsförteckning 1997. Tekniska föreningen i Finland, Driftingenjörsförbundet i Finland ingenjörer, diplomingenjörer, arkitekter, Tekniska föreningen i Finland, Driftingenjörsförbundet i Finland, DIFF, TFiF, medlemsförteckningar, 1990-talet1997
Meidän suvun voima. Opas suvun ja sukulaisten yhteydenpitoon släkter1999
Merisotakoulu 1930-1970 Sjökrigsskolan, 1930-1970, historik, matrikel, Sveaborg1970
Merkittävien sukujen äärellä. Didrik Stråhlman ja Peter Falkenberg Släktforskning, Stråhlmann, Falkenberg, Viborg, Pyterlaks, Fredrikshamn2005
Migration. Utvandrare och invandrare i gångna tider. Utvandring, invandring, arkiv1992
Min hembygd. Så trång men dock så vid. Kyrkslätt, Obbnäs, Rosberg1927
Min slaegt. Hvordan - hvornår - hvorfor? släktforskning, Danmark1989
Minnen från Lojobygden Lojo, Doris Antin, Kurt Askolin Brita Bolte, Erik Björkman, Guy Fyrqvist, Adalbert van Gilse van der Pals, Asta Jansson, Birgit Sundberg, Bjarne Sundman, Henrik Sumelius, Lars Sumelius, Per-Erik Törnblom, Gunnar Wickström, lottaminnen av Raili Åkerfelt2003
Mitt Borgå bibliotek. Tore Modeen, Borgå, Pellinge, Borgå skärgård, hembygdslitteratur, kartor, sjökort2014
Mitt förlorade paradis. Bilder och minnen från Obbnäs och omnejd. Kyrkslätt, Obbnäs, Lindqvist, Stor-Hila, Junkars, Mellangård, Bergstad, Vitträsk, Svartträsk1946
Mitt Helsingfors. Ungdomsminnen Helsingfors, Augusta Krook, personregister, ungdomsminnen, konfirmation, teater, promotion,,sällskapsliv, Langenskiöldska gården, Bodom, Kärkis, Parikkala, Avaranda1950
Mittler - Kivalo - Seikkula Suku Suomessa Släktforksning, Mittler, Kivalo, Seikkula, Schalin, Uleåborg, Åbo2003
Mor och vi. 25 kända män och kvinnor om sina mödrar mödrar, porträtt, biografier, bemärkta personer, minnen, barndom1947
Munksnäs svenska samskola 1945-1970 skolhistoriker, Munksnäs svenska samskola, förteckningar, elever, 1940-talet, 1950-talet, 1960-talet, Helsingfors1971
Mårten Eliasson Jakobs och hans ättlingar släktforskning, släktböcker, Oravais, Kimo, Österbotten, Jakobs, Vörlund, Lindberg, Nylund, Knuters, Smeds, Seiplax, Österlund, årsböcker, Vasanejdens Släktforskare r.f.1996
Mårten Henriksson Lillkolfus ättlingar. Liljendalska släkten Mårtensson Släktforskning, Mårtensson, Liljendal2004
Människor och minnen [2]. Personliga hågkomster och släkthistoriska skildringar personhistoria, biografier, minnen, memoarer, porträtt, släkthistoria, bemärkta personer, Svenskfinland, Emil Cedercreutz, Dahlström, Lampa, von Willebrand, Karl Emil Berg, Mattlar, Grotenfelt, Wentzel Hagelstam1943
Människor och minnen [3]. Personliga hågkomster och släkthistoriska skildringar personhistoria, biografier, minnen, memoarer, porträtt, släkthistoria, bemärkta personer, Knut Felix Hoffström, Lorenzo Runeberg, Carl von Bonsdorff, Alexander Frey, von Daehn, Erik von Willebrand, Henrik Ahrenberg, Ernst Lundström, Granö, Helsingfors1944
Människor och minnen [4]. Personliga hågkomster och släkthistoriska skildringar personhistoria, biografier, minnen, memoarer, porträtt, släkthistoria, bemärkta personer, Ehrnrooth, Anders Ehrström, Freese, J. J. Tikkanen, Harald Dalström, Harry Federley, Toini Topelius, Nils Wasastjerna, Kronohagen, Helsingfors1946
Människor och minnen [5]. Personliga hågkomster och släkthistoriska skildringar personhistoria, biografier, minnen, memoarer, porträtt, släkthistoria, bemärkta personer, Falkman, Borenius, Borgå, Holsti, Dahl, Berga, Zacharias Topelius, Lydia Hermelin, J. W. Nylander, Harry Federley, Estrid Furuhjelm, Nylands Nation, Rolf Lagerborg1952
Människor och minnen [7]. Personliga hågkomster och släkthistoriska skildringar personhistoria, biografier, minnen, memoarer, porträtt, släkthistoria, bemärkta personer, Herman Avellan, Joseph Wegelius, Lorenz Conrad Grönvik, Antell, Wallenius, Adam Richard de la Chapelle, Emma Engdahl, Helsingfors, Vicke Pettersson1957
Människor och minnen. Personliga hågkomster och släkthistoriska skildringar personhistoria, biografier, minnen, memoarer, porträtt, släkthistoria, familjer, bemärkta personer, von Törne, Armfelt, von Haartman, Carl Enckell, Werner Segercrantz, Emil Wikström, Victor Hoving, Wahl, J. F. Selin, Gösta Serlachius, Zacharias Topelius1942
Människor som jag känt [I]. Personliga minnen, utdrag ur bref och anteckningar personhistoria, biografier, minnen, Jac. Ahrenberg, memoarer, porträtt, brev, Adam Viskari, Carl Peter Mazér, J. A. de Gobineau, C. R. Sederholm, Woldemar Carl von Daehn, B. O. Schauman, Jakob Julius af Lindfors, Edvard af Forselles
Människor som jag känt [II]. Personliga minnen, utdrag ur bref och anteckningar personhistoria, biografier, minnen, Jac. Ahrenberg, memoarer, porträtt, brev, Ignoi Vornanen, Erik Johan Bäck, Wladimir Swertschkoff, Nikolai Adlerberg, Severin Gabriel Falkman, Fanny Churberg, Fredrik Wilhelm Scholander,1907
Människor som jag känt [III]. Personliga minnen, utdrag ur bref och anteckningar personhistoria, biografier, minnen, Jac. Ahrenberg, memoarer, porträtt, brev, Lena Lautiainen, Albert Edelfelt, Charles Garnier, Zacharias Topelius, Robert Olof Lagerborg1908
Människor som jag känt [IV]. Personliga minnen, utdrag ur bref och anteckningar personhistoria, biografier, minnen, Jac. Ahrenberg, memoarer, porträtt, brev, F. Heiden, Victor Procopé, Clara Montelius, Fredrik Pacius, F. L. Heiden, O. W. Segersvärd, Helgo Zettervall1909
Människor som jag känt [V]. Personliga minnen, utdrag ur bref och anteckningar personhistoria, biografier, minnen, Jac. Ahrenberg, memoarer, porträtt, brev, Anders Ramsay, Julius Lange, Pietro Krohn, Henriette Rebecca Jacobson, Carl Gustaf Estlander, Ivan Obolenskij, Kaarlo Bergbom1910
Människor som jag känt [VI]. Personliga minnen, utdrag ur bref och anteckningar personhistoria, biografier, minnen, Jac. Ahrenberg, memoarer, porträtt, brev, Johan Hampus Furuhjelm, Mary Furuhjelm Ehrensvärd, Matilde Sallier de la Tour, Julius Krohn, Friedrich Konrad Bellstein, Carl Theodor Höijer, Robert Konstantin Stigell1914
Mänttä bruk 1868-1928. Minnesskrift Mänttä Bruk, G. A. Serlachius Aktiebolag, företagshistoriker. historia, pappersindustri, pappersbruk, skogsindustri, brukspatroner, personhistoria, Gustaf Adolf Serlachius, Gösta Serlachius, 1800-talet, 1900-1920-talet1928
Narinkka 1976 Helsingfors, fornminnesutskottet 1906-1911, villa Hagasund, bleck, trähus, Kapellet1976
Narinkka 1977-1978 Helsingfors, "Lilla Nådendal", Skeppsredaregatan 7, Tölögatan 7, Sibbo Kyrka, Helsingfors affischer, 1920-talets teaterfenomen i Helsingfors, Helsingforsöarnas historia1979
Narinkka 1981 Helsingfors, Helsingfors stadsmuseum, 1700-talet, Anders Byström, borgarhus före lilla ofreden, Hertonäs keramik- och kakelfabrik, kinatapeter i Mejlans gård1982
Narinkka 1988 Helsingfors, Epitafium över bortglömda avlidna, Gamla begravningsplatsen, Gamla kyrkoparken, Johan Erik Lindh, C. L. Engel, Aurora Karamzin,1988
Niemenlautta. En central knut i ett släktnät släktforskning, herrgårdar, Simberg, Hugo Simberg, Andersin, Harthin, Naeslindh, Niemenlautta, Viborg, Säkkijärvi2010
Nio syskon på landet släkthistoria, von Born
Nio syskon på landet Släktberättelser, personhistoria von Born1948
Norrgran - Munsmo. Ättlingar till Abraham Mattsson Norrgran (1726-1796) och Anna Carlsdotter (1731-1811) släktforskning, släktböcker, Munsmo, Korsholm, Österbotten, Norrgran, Engman, Lassila, Snåfs, Paulin, Hellman, Sjöberg, Båssar, Nedergård. Sjöberg, Wester, årsböcker, Vasanejdens Släktforskare r.f.1998
Norrskata i ord och bild Korpo, Norrskata, släktforskning, lokalhistoriker, Åboland1988
Norssit 1867-1992. Suomalaisen normaalilyseen, Helsingin normaalilyseon, Helsingin I normaalikoulun ja sen alkuvaiheiden matrikkeli Suomalainen normaalilyseo, Helsingin normaalilyseo, Helsingin I normaalikoulu, skolmatriklar, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1992
Nuhteettomasta palveluksesta. Nuhteettoman palveluksen kunniamerkin saaneet 1918-1969 utmärkelsetecknen, ordnar, förtjänsttecken, hederstitlar, historia, statstjänstemän1998
Ny vägvisare genom Storfurstendömet Finland. Med stöd af de tillförlitligaste väguppgifter af landets samtelige herrar guvernörer Finland, vägar, trafikförbindelser, 1800-talet1848
Nya svenska läroverket - Gymnasiet Lärkan hundra år, 1882-1982 skolhistoriker, skolmatriklar, festskrifter, Nya svenska läroverket, Lärkan, Gymnasiet Lärkan, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1982
Nya svenska läroverket 1882-1932. Minnesskrift skolhistoriker, skolmatriklar, festskrifter, Nya svenska läroverket, Lärkan, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1932
Nya svenska läroverket 75 år. Krönika och matrikel 1932-1957 skolhistoriker, skolmatriklar, festskrifter, Nya svenska läroverket, Lärkan, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1957
Nya svenska lärovärket 1882-1892 skolhistoriker, Nya svenska läroverket, Lärkan, Helsingfors, 1800-talet1892
Nya svenska samskolan 1888-1938 skolmatriklar, skolhistoriker, Nya svenska samskolan, 1800-talet, 1900-talet, Helsingfors, Lönnbeckska gymnasiet, Lönkan1938
Nya svenska samskolan, Lönnbeckska gymnasiet 1888-1988 skolmatriklar, skolhistoriker, Nya svenska samskolan, 1800-talet, 1900-talet, Helsingfors, Lönnbeckska gymnasiet, Lönkan1988
Nyintroducerade svenska adelsätter. Sex stamtavlor släktforskning, ättartavlor, Sverige, von Braun, Carpelan, Gentzschein, Gyllenskepp, von Rosen af Kardina, von Samson-Himmelstjerna1992
Nykarleby stads historia. Del II 1810-1875 Nykarleby, historia, 1800-talet1980
Nylands Nations årsbok 1947 Nylands Nation, årsböcker, studenter, studerande, adresser, Helsingfors universitet, nationer, studentorganisationer, 1940-talet
Nylands ortnamn. Deras former och förekomst till år 1600 I Nyland, ortnamn, medeltiden, nya tiden, -1600-talet1920
Nylands ortnamn. Deras former och förekomst till år 1600 II Nyland, ortnamn, medeltiden, nya tiden, -1600-talet1922
Nylands ortnamn. Deras former och förekomst till år 1600 III Nyland, ortnamn, medeltiden, nya tiden, -1600-talet1924
Nyländska avdelningens matrikel 1640-1868 Nylands Nation, Nyländska avdelningen, studentmatriklar, studenter, studerande, Kungliga akademien i Åbo, Åbo akademi, Helsingfors universitet, nationer, studentorganisationer, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet1911
Nyländska avdelningens matrikel 1869-1900 Nylands Nation, Nyländska avdelningen, studentmatriklar, studenter, studerande, Helsingfors universitet, nationer, studentorganisationer, 1800-talet1932
Något om Elgenstiernas ättartavlors tillkomsthistoria släktforskning, ättartavlor, Den introducerade svenska adelns ättartavlor, Sverige, Elgenstierna Gustaf1990
Några Kyrkslättshemmans öden Kyrkslätt, Herlin, Witkars, Qvasborg, Gumbacka, Abramsby, Thorsvik1977
Några österbottniska släkter från 17-1800-talet. En genealogisk studie släktforskning, Österbotten, Wiklund, Hellström, Wallin, Eklund. Löwenmark, Warila, Nejnstedt1940
När sundet blev gräns, Till minne av Roskildefreden 1658 Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet 2008
När vi voro skolpojkar. Minnen och pojkstreck Svenska lyceum I Wiborg, skolhistoriker, personhistoria, memoarer, minnen, elever, lärare, Viborg, 1800-talet, 1900-talet1970
Närpes folkhögskola - Svenska Österbottens folkhögskola-folkakademi 75 år Närpes folkhögskola, Svenska Österbottens folkhögskola-folkakademi, festskrifter, folkhögskolor, skolhistoriker, skolmatriklar, 1900-talet1976
Närpes folkhögskola. Sextioårsberättelse Närpes folkhögskola, folkhögskolor, skolhistoriker, festskrifter, skolmatriklar, 1900-talet1961
Näse-Jutte. Johan Holm 1789-1866. Ett försök att finna människan bakom föremålen Borgå, Näse gård, Johan Holm, Näse-Jutte, släkttavla1982
Om adliga vapensköldar i Borgå kyrka. Jämte förteckning å jordlägenheter i Borgå socken, vilka under 1500-, 1600- och 1700-talen tillhörde frälsesläkt Fleming, Fincke, Bjelke, Stålarm, Wildeman, Gyllenmåne, von Wittenberg, Güthrie, Kennerth, Berendes, von Plater, Kurck, Boose, Slatte, Finkenberg, Katinala, Ille, Ållongren, Tawast, Sabelhjerta, Stålhandske, Boije, Bosin, Adlercreutz, Ramsay, Bildstein1916
Om namnskicket bland svenskt och finskt arbetsfolk vid Sala gruva under 1500-talet : med en kort utredning om gruvans ålder och om "Pää-Pelle"... namn, Sverige, Sala, tillnamn, efternamn1940
Operation hembygdsinventering. Studieplan hembygdsinventering1986
Oppikoulujen opettajat = Läroverkslärarena 1955 lärarmatriklar, lärare, lektorer, rektorer, läroverk, tjänstemän, Skolstyrelsen1955
Oppikoulujen opettajat 1967 = Läroverkslärarna 1967 lärarmatriklar, lärare, lektorer, rektorer, läroverk, tjänstemän, Skolstyrelsen1968
Ordbok för släktforskare ordböcker1984