Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1620 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Emigrantbiografier. En samling skildringar rörande finlandssvenskar i Amerika 3 amerikafinländare, utvandrare, biografier, Amerika, Kanada, Förenta staterna, Beck, Bengts, Blomquist, Engman, Hartz, Hedman, Höglund, Jacobson, Johnson, Kastman, Källström, Lager, Lindberg1974
Emigrantbiografier. En samling skildringar rörande finlandssvenskar i Amerika 4 amerikafinländare, utvandrare, biografier, Amerika, Kanada, Förenta staterna, Markström, Öling, Newman, Nilsson, Nelson, Nordbeck, Nyman, Ostrand, Peterson, Reeth, Silfversten, Silverberg, Strom, Wicks, Vik, Wilson1974
Emigrantforska på nätet släktforskning, Sverige, Amerika, Förenta staterna, Kanada2017
Emigrantforskning släktforskning, emigranter, Sverige, Amerika, Förenta staterna, Kanada2009
Emsalöboken del 1 Emsalö, Borgå, arkipelag, skärgård, Onas, Pörtö1992
Emsalöboken del 2 Emsalö, Borgå, arkipelag, skärgård, fritidsbosättning, fast bosättning, Varlax, ofärdsåren1994
En brukskoncern i Småland på 1700-talet Särtryck ur Med hammare och fackla XXVII1974
En finsk adelssläkts öden. Standertskjöld - Standertskjöld-Nordenstam Släktforskning, Standertskjöld-Nordenstam2007
En herrgårdsfröken i uniform. Drag ur hedvig von Haartmans liv. von Haartman, Björkengeim, af Forselles, Wrede1951
En krönika om vattensågen vattensågar, sågindustri, träindustri, historia, Finska Sågverksägareföreningen1945
En köpman och hans värld Bergbom Gustaf, Bergbom släkt, Uleåborg, Björneborg1977
En nyländsk herrgård. Håkansböle gård och dess ägare genom tiderna. Helsinge, Helsinge socken, Paul Nyberg, Sottungsby, Håkansböle, Håkansböle gård, Sibbo, Gabriel Blylodh, Henri Wright, Johan Österman, Anders Erik von Köhler, Bernhard Wunsch, Johan Sederholm1956
En prästsläkts öden antecknade av N.C. Släktforskning, Cleve, Viborg, Jyväskylä, Rantasalmi, Tohmajärvi, Borgå2021
En svunnen tid Släktforskning, Geitlin, Richter, Runeberg, kvinnor
En tryckare fyller 60 år. Honom ägnas denna återblick på hans högtidsdag den 12 maj 1936 Oscar Öflund, Öflund & Pettersson, tryckerier, företagare, Helsingfors, personhistoria, tryckerichefer, Oy Tilgmann Ab1936
En wiborgare berättar för sina vänner Victor Hoving, Viborg, memoarer, Hoving, Blomqvist, Boldt, Clouberg, hembygdsskildringar, släkter, Finland, Karelen, Sverige, 1800-talet, 1900-talet1944
En wiborgare i Helsingfors och Stockholm Victor Hoving, memoarer, kulturlivet, författare, Helsingfors, Stockholm, Sverige, 1910-talet, 1920-talet, Akademiska Bokhandeln1945
Entisaikain Helsinki VII Helsingfors, uppsatser, huvudstad, finskspråkig konstlitteratur, Suruttomain och Kampens villor1963
Entisaikain Helsinki VIII Helsingfors, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet, Åggelby, ryska köpmän, smedskrået, stadsplan 1812-18171970
Entisajan Helsinki I Helsingfors, 1800-talet, Kronohagen, skråverksamhet, privathus, boendeförhållanden, Helsingfors i litteraturen1936
Entisajan Helsinki II Helsingfors, 1700-talet, 1800-talet, handel, stadskartor1937
Erlingin suvun vaiheita Kronikka 1600-luvulta meidän päiviimme Åbo, Hangö, Västnyland, Österbotten, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet, sjötullsinspektör, rusthållare, lantmätare, sjökapten, handelsman, lantbrukare2022
Ersättning av förluster under kriget. En vägledning Vägledning, ansökan, ersättning, krigsskador, stipendier, arbetstjänst, liv, aarbetsförmåga, krigsförbrytelser, fonder1942
Esbo. Esbo socken och Esbogård på 1500-talet Esbo, Esbogård, 1500-talet, Bemböle, Finnåvik,Köklaks, Gumböle, Hoplaks, Esbo kyrka1924
Esipolvia I släktforskning, Collin, Kalajainen, Speitz, Elers, Sääksmäki, Tavastland, Valkeakoski, antavlor1988
Esipolvia II släktforskning, Tavastland, Sääksmäki, Vuorentaka, Backman, Vasa, Hyrkstedt, Akaa, antavlor1990
Esipolvihakemisto I. Kainuu antavlor, Kajanaland, släktforskning, Juntunen, Rusanen, Sukanen, Tervo1998
Esipolvihakemisto II. Kainuu antavlor, Kajanaland, släktforskning, Huttunen, Mikkonen, Oikarinen, Seppänen, Tervo2000
Esipolvihakemisto III. Pudasjärvi antavlor, släktforskning, Pudasjärvi, Honkanen, Petäjä, Puurunen, Leino2003
Eteläpohjalaisia taisteluissa 1 Nuijasodasta vapaussotiin krigshistoria, Sydösterbotten, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet1980
Ett företagsamt folk = Yritteliästä väkeä företagare, företag, ekonomisk historia, Karleby, Österbotten, Karleby Företagare r.f.,2009
Ett halvsekel i folkbildningens tjänst. Vörå folkhögskola 1907-1957 Vörå folkhögskola, folkhögskolor, festskrifter, skolhistoriker, skolmatriklar, Vörå, 1900-talet1957
Ett handelshus i Viborg, Hackman & Co. 1880-1925 Viborg, 1800-talet, 1900-talet, handel, ägare, familj1991
Etuvartio. Maanpuolustuksen kehityksestä ja vaiheista Pohjois-Karjalassa Ruotsin vallan aikana. 1 armén, norra karelen, Otto Fredrik Wetterhoff, krigshändelser i Savolax och Karelen 1789-1790, kilpeläinen, matrikeldel om jägarenheternas officerare, undebefäl och tjänstemän1925
Europas fyrstehuse. En genealogisk nøgle släktforskning1977
F. W. Putgers Historischer Schul-Atlas zur alten, mittleren und neuen Geschihte på tyska, 33. upplagan1909
Fader okänd. Handbok 2 oäkta barn, Sverige2017
Fagervik - En Västnyländsk byggdekrönika II 1600-tal, 1700-tal, 1800-tal, 1900-tal, hamman, bruket, Bildstein, Hisinger1936
Falkenbergska ätten i Finland. Historia, vapensköldar, konservering släktforskning, vapensköldar2018
Fallna för fosterlandet. Minnesskrift utgiven av Ekonomföreningen Niord matriklar, stupade hjältar, vinterkriget, ekonomer, Finland, 1939-19401941
Familiengeschichtliche Bibliographie Band I. 1900 bis 1920 bibliografier, Tyskland1932
Familiengeschichtliche Bibliographie Band II. 1921-1926 bibliografier, Tyskland1928
Familiengeschichtliche Bibliographie Band III. 1927-1930 bibliografier, Tyskland1931
Familiengeschichtliche Bibliographie Band IV. 1931-1934 bibliografier, Tyskland1933-1935
Familjen Bernadotte - kungligheter och människor Årsbok för Riksarivet och Landsarkivet 20102010
Familjen Carpelan. En adelsätt i 600 år Släktforskning, Carpelan2007
Familjer och gårdar i Lumparland. Från stormaktstid till nutid släktforskning, Åland, Lumparland, hemman1995
Farfar, Axel Osian Heinrichs 1864 - 1836. En biografi skiven av hands sonson Hilding Axel Erik Heinrichs. Heinrichs, Helsingfors, Tenala USA2013
Fazer 100 Karl Fazer, familjeföretag, släkter, Fazer, företagare, personhistoria, historia, företagshistoriker, bagerier, 1900-talet1991
Festskrift tillägnad Matts Dreijer på hans 80-årsdag 31.01.1981 Matts Dreijer, festskrifter, Åland, artklar, historia, historieforskare, arkeologi, Jomala, Öland, Peter Ålänning, Myrsbacka, Åbo akademi1981
Festskrift utgiven till Grankulla samskolas tjugufemårsjubileum den 31 maj 1932 Grankulla samskola, skolhistoriker, samskolor, festskrifter, Grankulla, 1900-talet1932
Festskrift utgiven till Åggelby svenska samskolas tjugufemårsjubileum november 1936 Åggelby svenska samskola, skolmatriklar, skolhistoriker, Helsingfors, Åggelby, samskolor, 1900-talet1936
Finland i krig. 1:a delen 1939 - 1945 bakgrunden till vinterkriget, vinterkriget1986
Finland i krig. 2:a delen 1940 - 1944 1940-1944, Finland, mellankrigsperioden, anfallsskedet, ställningskriget2000
Finland i krig. 3:a delen 1944 - 1945 1944-1945, fortsättningskrigets slutskede, vägen till fred, lapplandskriget, efter kriget2001
Finland i Nordiska Museet. Några bidrag till kännedom om finnarnes gamla odling Museisamlingar1881
Finland-Swedes in Canada - Migration,settlements and ethnic relations doktorsavhandling, finlandssvenskar, emigration, finlandssvenskar i Canada, etnicitet, socioekonomi, identitet,assimilering2000
Finland-Sydamerikalinjen 1926-1976 Finland-Sydamerikalinjen, historia, redare, 1900-talet, utrikessjöfart, handelsflotta1976
Finlands frihetskrig I - Förberedelseroch förhistoria frihetskrig, inbördeskrig, Finland 1917, förhistoria Redaktion: Kai Donner, TH. Svedlin, Heikki Nurmio1921
Finlands frihetskrig II - Krigsutbrottet och frontbildningen frihetskrig, inbördeskrig, Finland 1917, krigsutbrott, frontbildning Redaktion: Kai Donner, TH. Svedlin, Heikki Nurmio1922
Finlands frihetskrig III - Händelserna i Södra Finland och på Åland frihetskrig, inbördeskrig, Finland 1917, Södra Finland, Åland Redaktion: Kai Donner, TH. Svedlin, Heikki Nurmio
Finlands frihetskrig IV - tiden intill den vita offensiven frihetskrig, inbördeskrig, Finland 1917 Redaktion: Kai Donner, TH. Svedlin, Heikki Nurmio1924
Finlands frihetskrig V - Tammerorsoffensiven frihetskrig, inbördeskrig, Finland 19171925
Finlands frihetskrig VI - Tiden intill Viborgsoffensiven, Västra Finlands rensning frihetskrig, inbördeskrig, Finland, 19171927
Finlands frihetskrig VII - De tyska truppernas operationer i Södra Finland frihetskrig, inbördeskrig, Finland, 19171922
Finlands frihetskrig VIII - Krigets slutoperationer i Östra Finland frihetskrig, inbördeskrig, Finland, 19171928
Finlands frontmän 1939-1945. 17. Div. och 8. Div. Finlands frontmän, 1939-1945, krigshistoria, matrikel,1977
Finlands frontmän 1939-1945. Högkvarter, krigsledning, avdelta trupper, reserver, sjö- och kust- och luftförsvar Finlands frontmän, 1939-1945,1978
Finlands järnbruk i ord och bild järnbruk, järnframställning, bruksorter, historia, företag,2008
Finlands minnesvärde män. Samling af lefnadsteckningar. Andra bandet bemärkta personer, biografier, 1500-1800-talet1855-1857
Finlands minnesvärde män. Samling af lefnadsteckningar. Första bandet bemärkta personer, biografier, 1500-1800-talet1853-1854
Finlands musikhistoria översättning från finska av Otto Ehrström1956
Finlands ridderskaps och adels kalender 1923 släktforskning, adelskalendrar1922
Finlands ridderskaps och adels kalender 1926 släktforskning1925
Finlands ridderskaps och adels kalender 1935 släktforskning, adelskalendrar1934
Finlands ridderskaps och adels kalender 1938 släktforskning, adelskalendrar1937
Finlands ridderskaps och adels kalender 1944 släktforskning, adelskalendrar1944
Finlands ridderskaps och adels kalender 1947 släktforskning, adelskalendrar1946
Finlands ridderskaps och adels kalender 1950 släktforskning, adelskalendrar1949
Finlands ridderskaps och adels kalender 1953 släktforskning, adelskalendrar1952
Finlands ridderskaps och adels kalender 1956 släktforskning, adelskalendrar1955
Finlands ridderskaps och adels kalender 1959 släktforskning, adelskalendrar1958
Finlands ridderskaps och adels kalender 1962 släktforskning, adelskalendrar1961
Finlands ridderskaps och adels kalender 1965 släktforskning, adelskalendrar1964
Finlands ridderskaps och adels kalender 1968 släktforskning, adelskalendrar1967
Finlands ridderskaps och adels kalender 1971 släktforskning, adelskalendrar1970
Finlands ridderskaps och adels kalender 1974 släktforskning, adelskalendrar1973
Finlands ridderskaps och adels kalender 1977 släktforskning, adelskalendrar1976
Finlands ridderskaps och adels kalender 1980 släktforskning, adelskalendrar1979
Finlands ridderskaps och adels kalender 1983 släktforskning, adelskalendrar1983
Finlands ridderskaps och adels kalender 1986 släktforskning, adelskalendrar1985
Finlands ridderskaps och adels kalender 1992 släktforskning, adelskalendrar1991
Finlands ridderskaps och adels kalender 2001 släktforskning, adelskalendrar2000
Finlands ridderskaps och adels kalender 2007 släktforskning, adelskalendrar2006
Finlands ridderskaps och adels kalender 2013 släktforskning, adelskalendrar2012
Finlands ridderskaps och adels kalender 2016 släktforskning, adelskalendrar2015
Finlands ridderskaps och adels kalender för år 1872 släktforskning, adelskalendrar1872
Finlands Ridderskaps och Adels vapenbok jemte beskrifning heraldik, Finland1889
Finlands svenska kommuner. Del I B Nylands län, Kymmene län Nyland, Kymmenedalen, kommuner, Svenskfinland, finlandssvenskar, invånare, familjer, matriklar1979
Finlands svenska kommuner. Del I Nylands län, Kymmene län Nyland, Kymmenedalen, kommuner, Svenskfinland, finlandssvenskar, invånare, familjer, matriklar1976