Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1271 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Kauppakorkeakoulu, 1911-1961. Historiikki, opettaja- ja virkailijamatrikkeli Kauppakorkeakoulu, matriklar, historiker, lärare, personal, 1910-1960-talet, Helsingfors1961
Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan juhlajulkaisu 24.II.1933 Kauppakorkeakoulu, studentkår, festskrifter, matriklar, ekonomer, Helsingfors, handelshögskolor, Kauppakorkeakoulun oppilasyhdistys, Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta1933
Kaupunginarkiston yleisluettelo Helsingfors, Helsingfors stads faktacentral, privatarkiv, tjänstemannaarkiv, husbolagsarkiv, föreningar, släktforskararkiv,1994
Keisarillisen Suomen Senaatin Kirkollistoimituskunnan ja Opetusministeriön matrikkeli 1809- matriklar, personhistoria, tjänstemän, Kejserliga senaten för Finland, Kyrko- och undervisningsexpeditionen, Kyrko- och undervisningsministeriet, Undervisningsministeriet, 1800-talet, 1900-talet1994
Kejserliga Alexanders-universitetet i Finland. Katalog för vårterminen 1917 kataloger, studentmatriklar, Helsingfors universitet, 1910-talet, studerande, addresser, Studenkåren, studentföreningar1917
Kekkoset Suomen asuttajina. Erään suomalaisen talonpoikaissuvun kartoitusta. släktforskning, Kekkonen, m.fl.
Kemistikillan historiikki 1891-1981 festskrifter, personhistoria, studerande, föreningshistoriker, kemister, kemi-ingenjörer, Tekniska högskolan, Esbo, Otnäs, Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan kemistikilta, Kemistikilta1981
Keuruun vanhimmat rippikirjat kommunionböcker, Keuru, 1600-talet, 1700-talet1988
Kiitolabreven. 50 år med familjen von Essen på Kiitolabacken. Släktforskning, von Essen, Jeppo2010
Kimitobygdens historia II:1. Bondekulturen Kimito, Västanfjärd, Dragsfjärd, Hitis, forntid, brons- och järnålder, bytomter, ägoskiften, byggnadsskick, jordbruksmetoder1942
Kimo Bruk 1703-2003 Kimo Bruk, företagshistoriker, Oravais, masugner, historia, 1700-2000-talet2003
Klemetskog. En jordbruksby i omvandling 1900-1988 Klemetskog, Tusby, Fram-Västerby, Karlsro, Bak-Västerby, Johannisberg, Maisila, Mangs, Övre-Gummi, Nedre-Gummi, Jeppas, Kaura (Åvall), Wäfvars, Kaura (Lindberg), Inkilä,1988
Klippiga bergen. Finländska öden och äventyr i det vildaste av vilda västern amerikafinländare, Colorado, Klippiga bergen, Telluride, Montana, Butte, finländare, finnar, Österbotten1998
Kommunvapen i Finland heraldik, Nyland, Svenskfinland1969
Komplement 1990 till Skolhistorisk bibliografi (1969) skolor, historia, bibliografier, arkivmaterial, guider, matriklar1990
Kongliga Björneborgs Regemente. Anteckningar om Sakunda knektars del i Sverige-Finlands krigshistoria. Björneborgs regemente, Satakunda, 1600-1809, infanteri, personregister, miltärhistoria, fänikor1928
Konsten med finanser. En bok om Ane Gyllenberg, hans bankirfirma, stiftelse och konstsamling Ane Gyllenberg, Signe Gyllenberg, Ane och Signe Gyllenbergs stiftelse, biografier, konstsamlingar1991
Konstnärsfolk bildkonstnärer, minnen, personhistoria, karikatyrer, personporträtt, kulturfol Eric Vasström, Valle Rosenberg, Hugo Simberg, Bertell Nilsson, Ville Vallgren, Väinö Aaltonen, Jalmari Ruokokoski, Gösta Ekman, Lolan Vasström, Ebbe Lieberath, Rafael Lindqvist1946
Konungens undersåtar personhistoria, Pargas, 1600-talet, 1700-talet, Erik Ketarenius, Anders Gylling, släkter, Flycht, Cronström, Wannais1947
Korsholms historia. Andra delen Korsholm, historia, 1800-talet, 1900-talet, församlingar, sockenhistoriker, K. V. Åkerblom1956
Korsholms historia. Första delen Korsholm, historia, förhistoria, medeltiden, -1800-talet, församligshistoriker, sockenhistoriker1941
Kort handledning i heraldik heraldik1941
Kotini vuosisadan lopun Helsingissä Helsingfors, barndomsminnen, 1890-talets Helsingfors, Aili Salli Ahde-Kjäldman1964
Kotka svenska samskola 1900-1950 Kotka svenska samskola, skolhistoriker, skolmatriklar, samskolor, Kotka, 1900-talet1952
Kottbyflickan Helsingfors, Åggelby, Kottby, 1936-1955,vinterkriget, fortsättningskriget, kriget i Lappland2005
Koverhars tillblivelse och tid som järnverk Koverhar, Lappvik, Hangö, järnindustri, historia, industriföretag, 1960-talet, 1970-talet, Oy Vuoksenniska Ab, Oy Koverhar Ab2001
Kretsen kring Nadine Personhistoria, släktforskning, kvinnor, Eriksson, Avellan, Örnhjelm, Finland Ryssland1998
Krigens offer inom Finlands juristkår jurister, stupade, krigsoffer, matriklar, inbördeskriget, vinterkriget, fortsättningskriget1992
Krigsarkivet 200 år Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet 2005
Krigsbarn, gymnast, läkare. Mitt liv i fyra världsdelar. Cronstedt, Helsingfors, Sverige, USA, Sydafrika, Saudiarabien2001
Krigsbarns erinran. Snäll, lydig och tacksam krigsbarn, finländare, evakuerade, flyktingar, minnen, krigstiden, 1939-1945, barndomsminnen, Sverige, Danmark, Norge2003
Krogius. Släkten Krogius 1600-2006. Tolv generationer Krogier släktforskning, släktböcker, släkter, Krogius, Meinander, Fabritius, von Born, Grotenfelt, Hallström, Nevanlinna, Relander, Schulman, Stadius, Tamelander, Örn, Nykarleby, Helsingfors2006
Krönika kring ett badhus Åland, Mariehamn, Möckelö, badhus, badorter, lokalhistoria, Mariehamns badanstalt1989
Krönikan om Jakobstads-Roosarne släktforskning, historia, Roos, Jakobstad1935
Kuddnäs. Skalden Z. Topelius' forna hemgårds historia Zacharias Topelius, Kuddnäs, lantgårdar, historia, Nykarleby, familjer, Topelius1935
Kuggomskolan - skolan som andas hantverk. Kamratförbundet 1905-2005 Östra Nylands folkhögskola, Kuggomskolan, Pernå, Lovisa, Kuggom, folkhögskolor, hantverkare, utbildning, skolhistoriker, skolmatriklar, föreningshistoriker, elever, Kamratförbundet för Östra Nylands folkhögskola2005
Kuka kukin on 1954. Henkilötietoja nykypolven suomalaisista personhistoria, biografier, matriklar, 1950-talet1954
Kuka kukin on 1960. Henkilötietoja nykypolven suomalaisista personhistoria, biografier, matriklar, 1960-talet1960
Kuka kukin on 1966. Henkilötietoja nykypolven suomalaisista personhistoria, biografier, matriklar, 1960-talet1966
Kuka kukin on 1974. Henkilötietoja nykypolven suomalaisista personhistoria, biografier, matriklar, 1970-talet1974
Kuka kukin on 1986. Henkilötietoja nykypolven suomalaisista personhistoria, biografier, matriklar, 1980-talet1986
Kuka kukin on 2005. Henkilötietoja nykypolven suomalaisista personhistoria, biografier, matriklar, 2000-talet2004
Kukkonen, Renqvist, Reenpää suku Släktforskning, Kukkonen, Renqvist, Reenpää
Kuninkaallisia, keisarillisia, tasavaltalaisia. Suomen valtionpäämiehet ja heidän puolisonsa personhistoria, kungar, kejsare, presidenter, makar, Finland1998
Kunnalliskalenteri. Helsingin kaupunki 1995 = Kommunalkalender. Helsingfors stad 1995 Helsingfors, förvaltning, stadens ämbetsverk, personal, tjänstemän, stadsfullmäktige, matriklar, kommunalkalendrar, 1990-talet1995
Kunnalliskalenteri. Helsingin kaupunki 1997 = Kommunalkalender. Helsingfors stad 1997 Helsingfors, förvaltning, stadens ämbetsverk, personal, tjänstemän, stadsfullmäktige, matriklar, kommunalkalendrar, 1990-talet1997
Kunnalliskalenteri. Helsingin kaupunki 1999 = Kommunalkalender. Helsingfors stad 1999 Helsingfors, förvaltning, stadens ämbetsverk, personal, tjänstemän, stadsfullmäktige, matriklar, kommunalkalendrar, 1990-talet1999
Kunnalliskalenteri. Helsingin kaupunki 2005 = Kommunalkalender. Helsingfors stad 2005 Helsingfors, förvaltning, stadens ämbetsverk, personal, tjänstemän, stadsfullmäktige, matriklar, kommunalkalendrar, 2000-talet2005
Kuopion lukio. Lukiolaiselämäkerrat 1844-72 skolmatriklar, Kuopio, gymnasister1959
Kuopion lyseo 1872-1922. Muistojulkaisu skolhistoriker, festskrifter, skolmatriklar, lyceer, Kuopio, 1800-talet, 1900-talet1922
Kuopion suomalainen tyttökoulu 1879-1929 Kuopion suomalainen tyttökoulu, festskrifter, skolhistoriker, skolmatriklar, flickskolor, Kuopio, 1800-talet, 1900-talet1929
Kuopion suomalainen tyttökoulu ja Kuopion tyttölyseo 1879-1979 Kuopion suomalainen tyttökoulu, Kuopion tyttölyseo, skolhistoriker, skolmatriklar, flickskolor, Kuopio, 1800-talet, 1900-talet1986
Kusinboken. Vår Bok släktbok, kusiner, Ahlberg, Alfthan, Jernström, Lövsttröm, historia, anteckningar,1999
Kvevlax historia Kvevlax, historia, förhistoria, medeltiden, -1900-talet, sockenhistoriker1923
Kvinnornas Helsingfors. En kulturhistorisk guide. Helsingfors, kvinnor, Tölö, Estnässkatan, gatunamn, monument, arkitektur, universitetet, Sandudd, Ellan de la Chapelle, Elvira Willman, Elisabeth Kyhl, Aurora Karamzin, Marie Linder, Helena Westermarck,Tarja Halonen, Fanny Grahn, Pirkko Saisio2011
Kymmene Aktiebolag 1872-1947. I företagshistoriker, Kymmene Aktiebolag, företag, industri, järnbruk, pappersbruk, skogsindustri, historia, Kuusankoski, Juankoski1947
Kymmene Aktiebolag 1872-1947. II företagshistoriker, Kymmene Aktiebolag, företag, industri, järnbruk, pappersbruk, skogsindustri, historia, Läskelä, Kuusankoski, 1800-talet, 1900-talet1948
Kyrkan efter Porkala Kyrkslätt, Porkala, kyrkan, porkalaparentesen, Lappböle, Haapajärvi, Obbnäs, Henricson1987
Kyrkan S:t Katarina i Karis medeltida kyrkor, S:t Katarina, historia, Karis1950
Kyrkböckerna berättar kyrkböcker, Sverige, Tuna, Lilldelje1983
Kyrkslätt genom tiderna Kyrkslätt, Jansson1976
Köpmannasläkter i Åbo på 1600- och 1700-talen släktforskning, släkter, personhistoria, Åbo, 1600-talet, 1700-talet1890
Laguska skolan 1889-1973. 110-års jubileumsmatrikel 1999 Laguska skolan, Privata svenska flickskolan, skolmatriklar, 1800-talet, 1900-talet, Helsingfors, festskrifter1999
Laguska skolan, tidigare Privata svenska flickskolan 1889-1969 Laguska skolan, Privata svenska flickskolan, skolmatriklar, 1800-talet, 1900-talet, Helsingfors1969
Laguska skolans årsskrift. Läsåret 1948-1949, det 60. arbetsåret Laguska skolan, årsberättelser, Helsingfors, 1940-talet1949
Laguska skolans årsskrift. Läsåret 1957-1958, det 69. arbetsåret Laguska skolan, årsberättelser, Helsingfors, 1950-talet1958
Laguska skolans årsskrift. Läsåret 1959-1960, det 71. arbetsåret Laguska skolan, årsberättelser, Helsingfors, 1950-talet1960
Lahden yhteiskoulu 1896-1921. Juhlajulkaisu Lahden yhteiskoulu, festskrifter, skolhistoriker, skolmatriklar, samskolor, Lahtis, 1800-talet, 1900-talet1921
Lapinjärvi - Lappträsk. 400 vuotta - 400 år Lappträsk, historia, sockenhistoriker, 1500-1900-talet, församlingshistoriker1975
Lappeen kihlakunnan historia I. 1620-luvulle Lappee härad, Karelen, historia, -1600-talet, förhistoria, medeltiden, nya tiden, Lappee, Villmanstrand, Joutseno, Lauritsala, Lemi, Luumäki, Nuijamaa, savitaipale, Suomenniemi, Taipalsaari1976
Lappfjärds historia III Lappfjärd, sockenhistoriker, historia, -1900-talet1976
Lappfjärds historia. Andra delen Lappfjärd, historia, sockenhistoriker, 1600-1900-talet1952
Laurola gårds historia Hiitola, Laurola, herrgårdar, historia, Margareta Grigorkoff, släkter, Grigorkoff, memoarer2007
Lefve konkurrensen! Hantverkare och köpmän i Ekenäs fram till 1940 Ekenäs, hantverkare, köpmän, tomthistoria2017
Legenden om Bodom Bodom, Esbo, mord, 1960, Oitans, Smeds, Backby, von Freymann, Hovgård, Hästesko, Born, Träskända, Aurora Karamzin, Stjärnvall, Demidov, Madetoja, Onerva, Charles Lindbergh2016
Lehdistön matrikkeli = Pressmatrikel 1954 journalister, matriklar, personhistoria, 1950-talet1954
Lejonet och dubbelörnen. Finlands imperiella decennier 1830-1890 finländare, S:t Petersburg, Ryssland, autonoma tiden, 1800-talet; Robert Runeberg, Erik Gustaf Ehrström2000
Lemin, Savitaipaleen ja Suomenniemen verorevisioluettelo vuodelta 1796 Gamla Finland, Karelen, Lemi, Savitaipale, Suomenniemi, skattelängder, 1700-talet, 1790-talet, Ryssland, skattetabeller1996
Lennart Backman 1882-1982 företagshistoriker, spedition, sjöfart, historia, Vasa, Oy Lennart Backman Ab, Waldemar Schauman, Georg Bucht, Lennart Backman,1800-talet, 1900-talet1982
Lerche. Leopold och Adèle Lerches ättlingar släktforskning, släkter, Lerche, Adlercreutz, Helsingfors, Botby gård,2014
Liber Scholae Aboensis 1670-1825-1830 Åbo katedralskola, skolmatriklar, trivialskolor,1600-talet, 1700-talet, 1800-talet1933
Liber scholae Aboensis 1670-1825-1830. Appendix: Distributio paroeciarum 1668-1712 Åbo katedralskola, trivialskolor, elever, djäknepenningar, förteckningar, 1600-talet, 1700-talet1973
Liber Scholae Helsingforsiensis 1691-1865 skolmatriklar, Helsingfors trivialskola, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet, Helsingfors1936
Liber Scholae Wasensis 1722-1830 skolmatriklar, Vasa trivialskola, 1700-talet, 1800-talet, Vasa1947
Liby hemman i Saltvik. En gårdskrönika Åland, Saltvik, Liby, hemman, historiker, Hagström, Mattsson1977
Liperin rovasti Anders Josef Europaeus 1797-1870 Släktforskning, biografi, Europaeus, Libelitz1987
Lisää elämää vuosiin. Neljännesvuosisata Veteraaniopettajat ry:n toimintaa (1969) 1975-1999 Veteraaniopettajat ry, föreningshistoriker, lärare, pensionärer, personhistoria2000
Litteratur om Kyrkslätt -Kirkkonummea käsittelevää kirjallisuutta. 1871-1968 katalog-luettelo Kyrkslätt, Kirkkonummi, katalog, Melkas, Porkala,1971
Liv - arbete - miljö i kuststaden kuststäder, Svenskfinland, etnologi, städer, näringar, bebyggelse, Kaskö, Jakobstad, Ekenäs, Nyland, Österbotten1986
Livet i eftervärdens spegel Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet 2006
Livländsk rymling - östnyländsk torpare Släktforskning, Stenbäck, Danielsson, Borgå lk, Estland-Livland1991
Lohjalaisten historia 1 Lojo, Fleming, Hästesko, Boije1973
Lohjalaisten historia 2. 1808-1925 Lojo, 1808-1809, befolkning, bosättning, industrialisering, handel, tjänster1980
Lohjan historia I Lohja, Lojo, Erik Fleming, Gustav Vaasa, Laakspohja, Klaus Fleming, Karnainen, Yrjänä Boije1944
Lohjan historia II Lojo, Väinö Hirsjärvi, Kirkniemi, Vääntelä, Laakspohja, Moisio, Veijola, Paloniemi, Vohloinen, Suur-Teutari, Kyrkstad, Koivula, Anttila, Hakaskyttä, Monkola, 1809-19251950
Lohjan kirkko. Rakennushistoria, maalaukset ja sisustus Lojo, medeltiden, 1500-1990,1990
Lojo och dess kyrka. Illustrerad vägledare Lojo, Lojobacken, Lojo kyrka, Kalkberget, Hiittis, Lojoåsen, Vaanila, Laxpojo Koivula, Paloniemi, Outamo, Karstu, Muijala, Virkby, Gerknäs1905
Lokalhistoriska arkiv. En handledning lokalarkiv1987
Lovisa Christandotter von Vogelsang 1720 - 1812 och hennes ättlingar Släktforskning,Vogelsang von, Sverige, Enköping, Villberga
Lovisa stads historia I. 1745-1808 Lovisa, Degerby, Svartholm, Mårten Grään, Hinrich Willström, Petter Tesche, Carl Bruun, Samuel Forsell, Gabriel Nigraeus, Mattias Hammarbeck, Jonas Forsberg, Aron Schlang, Anders Brunck, Johan Pardanus, Henrik Borgström, Gustave Felin1930