Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1271 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Skånska jordeböcker och mantalslängder före 1658 mantalslängder, jordeböcker, Skåne, Danmark, 1600-talet1982
Slag i slag von Haartman, Armfelt, Wrede, Finland, Sverige, Spanien1971
Slägten Hjelmman i Finland Släktforskning, Hjelmman
Släkt- och hembygdsforskning släktforskning, Sverige1978
Släktbok II släktforskning1918-1933
Släktbok. Ny följd I:1-5 släktforskning1941-1958
Släktbok. Ny följd II:1-5 släktforskning1965-1977
Släktbok. Ny följd III:1 släktforskning, Byström, Lassenius, Mellberg, Palmén, Planman1982
Släktbok. Ny följd III:2-3 släktforskning, Backman, Enckell, Gräsbäck, Hipping1989
Släktbok. Ny följd III:5 släktforskning, Hultin, Hulkovius2003
Släktbok. Ny följd IV:1-2 släktforskning, Boisman, Elfvengren, Gottman–Gottsman, Herkepaeus, Sutthof2009
Släkten Börman = Börman suku släktforskning, släktböcker, släkter, Börman, Ahtola, Aalto, Kimito2004
Släkten Enckell 1623-2000 släktforskning, släkter, Aejmelaeus, Alanen, Alatalo, Andersin, Astrén, Ehrström, Enckell, Haapamäki, Hakala, Harjunpää, Hyväranta, Jubbus, Komsi, Koskinen, Kotiranta, Kraemer, Kuhlberg, Kulmala, Laurén, Lenning, Leppänen, Marttila, Mäkinen, Mäntylä,2000
Släkten Enkel från Ormsö 1710-1998 släktforskning, Enkel, Ormsö, Estland, Baltikum1998
Släkten Estlander Släktforskning, Estlander, Uleåborg, Vasa, Helsingfors1965
Släkten Fleege släktforskning, Seege, Wittfooth, Åbo1988
Släkten Hammarstrand från Loftahammar Släktforskning, Hammarstrand, Bohuslän1962
Släkten Johannes Eriksson från Hindersby i Lappträsk 1692 till 2007 släktforskning, Johan Gammals, Martin Nyström, Lappträsk, Lovisa, Sund, Vårdö, Mörskom, Liljendal, Strömfors, Helsingfors, Grankulla, Ekenäs2007
Släkten Krogius under trenne sekel. En släkthistorisk skildring. släktforskning, Krogius, Viborg, Fredrikshamn, Jomala1924
Släkten Liljequist 1972 släktforskning, Liljequist, Krogius1972
Släkten Liljequist 5.11.2004 släktforskning, Liljequist, Krogius2004
Släkten Lind från Tavastland 1667-1923 Släktforskning, Lind, Lindh1923
Släkten Lundberg från Granboda i Lemland Släktforskning, , Åland, Lemland1987
Släkten Marander. En utredning av Gunnar Maranders och Elin Sundtsröms anor och släkt Släktforskning, Marander, mfl.1992
Släkten Norrmén. En krönika genom elva släktled och tre århundraden. Släktforskning, Nurmeen, Norrmén, Qvarnström, Gyllenbögel, Raumo, Åbo, Helsingfors
Släkten Nylander 1631-1981. Tjärborgare i Uleåborg Släktforskning, Nylander,
Släkten Schulman - von Schulman i Sverige, Finland och Baltikum. Familjelrönika och ättartavlor. Släktforksning, Sculman, von Schulman1938
Släkten Settergren från Stocksäter i Närke. Anteckningar samlade och sammanställda av Ida Wennström släktforskning, historia Settergren, Sverige1952
Släkten Silén. En krönika om August Oskars och Hedvig Josefinas urhem 1865-83 samt en förteckning av deras efterkommande. Släktforksning Silén, Åbo, Pojo1988
Släkten Simberg. En släktkrönika Släktforskning. Simberg ,Fredrikshamn, Sordavala, Helsingfors1992
Släkten Stråhlman- Stråhlmann. Släktkrönika. Anteckningar Släktforskning, Stråhlman, Borgå, Viborg1999
Släkten Stråhlman- Stråhlmann. Släktutredning & litteraturförteckning Släktforskning, Viborg, Borgå m.fl.1993
Släkten Sumelius släktforskning, Huuna, Sumelius, Sumeles, Sumell, Sulamäki,1944
Släkten Sumelius. Med särskild hänsyn till ättlingarna efter Gustaf Oskar, Frans Peter Wilhelm och Georg Ilo Immanuel Sumelius Släktforskning, Huuna, Sumelius, Sumellus, Sumell, Sulamäki2005
Släkten Trädgårdh Släktforskning, Trädgårdh, Sverige, Skåne1978
Släkten Wilskman släktforskning, Wilskman1907
Släkten Zitting släktforskning, Zitting, Sitting, Sverige, Finland, USA1996
Släkten Åström från Kervo och Karl Robert Åström i Helsingfors släktforskning, Åström, Kervo, Helsingfors1983
Släkter i brytningstider. En krönika över släkter i Finland släktforskning, släkter, historia, släktböcker, Sibbo, Ådahl, Mylius, Knekt2017
Släkterna Caino och Torp. En genealogisk studie. 1490(1603)-1799 släktforskning, Caino, Kainu, Torp, Torppa, Österbotten, Mellersta Österbotten, Vetil, Kaustby, Halso, Perho2002
Släkterna Wingqvist och Åhman från Helsinge socken Släktforskning, Helsinge, Sibbo, Mäntsälä, Tusby1997
Släktforska i städer släktforskning, Sverige, Stockholm, Göteborg, Karlskrona2019
Släktforska med DNA DNA-släktforskning, genetisk släktforskning2018
Släktforska med kartor kartor, Sverige2016
Släktforska om sjöfolk släktforskning, Sverige, sjöfolk, sjömanshus2017
Släktforska utanför Norden släktforskning, Europa, Baltikum, Levanten, Asien, Latinamerika, Sverige2019
Släktforska! Steg för steg släktforskning, Sverige1983
Släktforska! Steg för steg släktforskning, Sverige1987
Släktforska! Steg för steg släktforskning, Sverige1997
Släktforskarens uppslagsbok. 3400 uppslagsord uppslagsböcker2002
Släktforskarna och Krigsarkivet. En vägvisare till de militära källorna Sverige, militära källor, Riksarkivet2000
Släktforskarnas årsbok ´96. Resor, Östergötland, Varia. släktforskning, Tage Danielsson, resor1996
Släktforskarnas årsbok - 97 Judiska familjer, barnhusbarn, Släkten Berchelt, urmakare, militärhistoria, smeder, prästsläkter1997
Släktforskarnas årsbok '98
Släktforskarnas årsbok '99 Familjearkiv, stavning av namn, emigrantöden, pesten, bysamhälle, borgmästarsläkter i Hudiksvall, släktutredningar: Felländer, Bengt Feltman, Sten Pedersson (stjärna),-1999
Släktforskarnas årsbok 2000 Rattiga och fattigvård förr, militärtjenst 1800-talet, släkterna Gottfarb, Rålamb, Palbitzki-2000
Släktforskarnas Årsbok 95. Framtiden, Ångermanland, Varia Släktforskning, namnforskning, Ångermanland
Släktforskning för alla släktforskning, Sverige1980
Släktforskning i Finland släktforskning, Finland2015
Släktforskning i svenska Österbotten. Förteckning över släktforskare och deras arbeten bibliografier, släktforskning, Österbotten, förteckningar, släktforskare, släktforskarförteckningar1966
Släktforskning. Praktisk handbok för Finland släktforskning1947
Släktforskning. Vägen till din egen historia släktforskning, Sverige1993
Släktföreningen Sandelin och släktföreningen Släktforskning, Sandelin tre grenar2004
Släktjakten. Reportage och tips om konsten att hitta sina rötter släktforskning2005
Släktkalender [I] släktforskning1949
Släktkalender II släktforskning1956
Släktkalender III släktforskning1960
Släktkalender IV släktforskning1963
Släktkrönika I. Norberg - Nordenskiöld, Bruce - de Bruce, Lilliehöök Släktforksning, Norberg - Nordenskiöld, Bruce - de Bruce, Lilliehöök, Sverige, Finland, Sibbo, Tusby1981
Smedforska. Hur jag finner brukssmederna i släkten. handbok, smeder2013
Smeds-bladet nr 2 släktforskning, Österbotten, Smeds, släktföreningar, antavlor, Blomström, adel, byggmästare, utvandrare, Alaska, Ahlnäs, släkttidningar1978
Smått och gott för släktforskare släktforskning, släkthistoria, släkttabeller, Limingo, Lithovius, presidenter, ärkebiskopar, Carl Michael Bellman, Ekenäs, släktutredningar1985
Snappertuna en kustbygds hävder. Del I forntid-1809 Snappertuna, bol och byar under medeltiden, Raseborg, Snappertuna kyrka, soldaterna i Snappertuna 1743, 1804 och 1806, källförteckning, personförteckning, ortnamnsförteckning1991
Snappertuna en kustbygds hävder. Del II efter 1809 Snappertuna, kyrkans tjänare, kommunala förtroendemän, bildningsväsendet, lanthushållning, kommunikationer, skyddskår och Lotta Svärd, längder över hemmansägare efter 1809, längder över landbönder, arrendatorer och torpare efter 1809, källhänvisningar1975
Sockenbacka bykyrka Helsingfors, Sockenbacka, bykyrka, 1929-1959, historik, Lukas församling 40-årsjubileum, Pro Lukas2001
Sommarliv på Björkholmen. Kesäpäiviä Koivusaaressa. Helsingfors, Drumsö, Björkholmen, villorna på Björkholmen, släkter, släktforskning, Heikas, Bertas, Wavulin, Brummer, Karl och Ester Stockmann, Grönqvist, Seidenschnur, Tiljander, Zitting, Breder, Helsingius,Jorvasvägen, NJK, båtar2009
Sortavalan Pulli-suku I Släktforskning, Pulli, Pullinen, Sortavala1989
Sortavalan tyttökoulu ja Sortavalan tyttökoulun jatkoluokat 1857-1944 Sortavalan tyttökoulu, Sortavalan tyttökoulun jatkoluokat, flickskolor, skolmatriklar, skolhistoriker, Sordavala, 1800-talet, 1900-talet1962
Sotkamon seurakunnan rippikirja 1728-1734 kommunionböcker, Sotkamo, 1700-talet1992
Sotkamon seurakunnan rippikirja 1729-1734 kommunionböcker, Sotkamo, 1700-talet1995
Spårvägs- och Omnibus Aktiebolaget i Helsingfors 1891-1931 Spårvägs- och Omnibus Aktiebolaget, företagshistoriker, kollektivtrafik, Helsingfors stad, spårvägar, historia1931
St. Katarina svenska församlings i St. Petersburg historie. På grund av kyrkorådsprotokoll och upplevelser församlingar, S:ta Katarina svenska församling i S:t Petersburg, historia, församlingshistoriker, svenskspråkiga, finländare, finlandssvenskar, svenskar, Ryssland, 1800-talet, 1900-talet1980
Stadsbor i gågna tider. Släktforskaren och staden Städer i Sverige, Stockholm, Göteborg mm, domböcker, kartor, Norman, Bellman1989
Stenbådan. Ett åländskt fiskeläge i Bottenhavet Stenbådan, Brändö, Åland, fiskelägen, Bottenhavet, historia1980
Stockholms stads herdaminne från reformationen intill tillkomsten av Stockholms stift. Biografisk matrikel prästmatriklar, herdaminnen, församlingar, Stockholms stift, kyrkan, uppslagsböcker, medeltiden, 1500-1900-talet, Stockholm, Finska församlingen1951
Stockmann sadan vuoden aikana företagshistoriker, handelshus, varuhus, Stockmann, historia, släkter, personhistoria, Helsingfors, Tyskland, G. F. Stockmann Aktiebolag, 1800-talet, 1900--talet1962
Storfurstendömet Finlands ridderskaps och adels kalender för år 1897 släktforskning, adelskalendrar1897
Stormvindar - en bok om ödesåret 1809 Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet 2009
Strengberg 1762-1962 Ph. U. Stregnberg & K:ni Ab, tobaksindustri, historia, företagshistoriker, Jakobstad, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet1962
Strömborgska läroverket, Privata svenska fruntimmersskolan, Privata svenska flickskolan i Borgå 1863-1963 Strömborgska läroverket, Privata svenska fruntimmersskolan, Privata svenska flickskolan i Borgå, Svenska småskolan i Borgå, skolmatriklar, skolhistoriker, flickskolor, 1800-talet, 1900-talet1964
Strömfors socken Strömfors, före lilla ofreden, efter lilla ofreden, Stålarm, Willigman, Creutz, Wildeman, Boije,1923
Strömsdals bruk = Juantehdas. 1746-1946 Strömsdals bruk, historia, Juankoski, järnbruk, Kymmene Aktiebolag, Anton von Alfthan, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet1946
Studier i svensk kyrkobokföring 1600-1946 kyrkböcker, Sverige, Europa, 1600-1900-talet1985
Studier rörande svensk emigration till Nordamerika 1850-1880. Registrering, propaganda, agenter, transporter och resvägar utvandring, utvandrare, Sverige, Amerika, Förenta staterna, Kanada, 1800-talet1977
Ståndssamhälle och universitet. Universitetsbesöken som socialt fenomen i Österbotten 1722-1808. En socialhistorisk undersökning socialgrupper, Österbotten, Kungliga akademien i Åbo, Nylander, Rein, Wacklin, Wegelius, Ravander, Pilkar, Schöring, Uhlbom, Pilkar, Birling, Seppelin, Anglenius, Schroderus, Munck, Vargelin, Niska, Gäddvik, Ahlberg, Wikar, Kärnell 1700-talet, 1800-talet1950
Stårckska släktboken. En släkts öden under trenne sekler. Försök till familjekrönika. Del I Släkten under 1600-talet och början av 1700-talet. Släktforskning, Stårck, Sturck, Sverige, Finland1964
Sukuhakemisto = Släktregister = Family index bibliografier, släktforskning1992
Sukukirja. Suomen aatelittomia sukuja I-II släktforskning1984
Sukukirja. Suomen aatelittomia sukuja I släktforskning1901
Sukukuvasto I släktforskning1935