Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1620 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Mariehamn stads historia 1911-1961 Mariehamn, 1900-talet1962
Martin Wegelius-institutet 1956-1966 musikinstitut, Helsingfors, 1900-talet1967
Maskin- och Brobyggnads Aktiebolaget 1892-1932 samt dess föregångare Maskin- och Brobyggnads Aktiebolaget, Osbergska verkstaden, Brobyggnadsbolaget, historia, 1800-talet, 1900-talet,1932
Matriculum Gymnasii Borgoensis 1725-1809 skolmatriklar, Borgå, 1700-talet, 1800-talet, Borgå gymnasium1946
Matrikel för Ekenäs Samskola, Västra Nylands Samlyceum, Ekenäs Samlyceum 1905 - 1955 jämte endel kompletteringar t.o.m. 1957 Skolor, Matrikel, 1900-talet, Ekenäs1958
Matrikel öfver Generaler, Stabs- och Öfverofficerare samt Läkare vid finska militären den 13 nanuari 1897. andra årgången matrikel, officerare, läkare, 18971897
Matrikel öfver generaler, stabs- och öfverofficerare vid finska militären den 1 januari 1894 Matrikel, finska militären 1894, stabs- och överofficerare, Oskar Wasastjerna, personregister1894
Matrikel öfver ungdomen vid Kuopio Trivial-skola 1788-1815 Kuopio Trivial-skola, Kuopio Trivialskola, skolmatriklar, Kuopio, 1700-talet, 1800-talet1970
Matrikel över Svenska Frimurareorden i Finland, LXIII 2008
Matrikeln för Högre elementarskolan i Viborg 1857-1874 skolmatrikel, 1800-talet1911
Matrikkeli sairaanhoitajista ja kätilöistä. Tiedot 20 000 sairaanhoitajasta ja kätilöstä sekä 306 sairaalasta matriklar, sjukskötare, sjukvårdare, barnmorskor1971
Med förenade krafter. SOK 1904-1979 andelsaffärer, SOK, SOK-rörelsen, kooperation, historia, Finland, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, 1900-talet1980
Med lagen och svärdet. Kring svenska studenters insats i finländsk politik 1899 - 1919 1800-talet, 1900-talet, motstånd, ofärdsår1919
Med mänskliga mått. Aktia - en stor liten bank och dess hemlighet Aktia, Helsingfors Sparbank, banker, sparbanker, historia, Svenskfinland, 1800-talet, 1900-talet, 2000-talet2006
Medlemsförteckning 1997. Tekniska föreningen i Finland, Driftingenjörsförbundet i Finland ingenjörer, diplomingenjörer, arkitekter, Tekniska föreningen i Finland, Driftingenjörsförbundet i Finland, DIFF, TFiF, medlemsförteckningar, 1990-talet1997
Meidän suvun voima. Opas suvun ja sukulaisten yhteydenpitoon släkter1999
Mereväe soomepoisid Krigshistoria, Estland, språk: estniska2003
Merisotakoulu 1930-1970 Sjökrigsskolan, 1930-1970, historik, matrikel, Sveaborg1970
Merkittävien sukujen äärellä. Didrik Stråhlman ja Peter Falkenberg Släktforskning, Stråhlmann, Falkenberg, Viborg, Pyterlaks, Fredrikshamn2005
Migration. Utvandrare och invandrare i gångna tider. Utvandring, invandring, arkiv1992
Min hembygd. Så trång men dock så vid. Kyrkslätt, Obbnäs, Rosberg1927
Min slaegt. Hvordan - hvornår - hvorfor? släktforskning, Danmark1989
Minnen - en björntjänst åt eftervärlden Harms, Darboven, f. Wendt, Litzén, Wikström, Tyskland, Sverige, Finland2010
Minnen från Lojobygden Lojo, Doris Antin, Kurt Askolin Brita Bolte, Erik Björkman, Guy Fyrqvist, Adalbert van Gilse van der Pals, Asta Jansson, Birgit Sundberg, Bjarne Sundman, Henrik Sumelius, Lars Sumelius, Per-Erik Törnblom, Gunnar Wickström, lottaminnen av Raili Åkerfelt2003
Mitt Borgå bibliotek. Tore Modeen, Borgå, Pellinge, Borgå skärgård, hembygdslitteratur, kartor, sjökort2014
Mitt förlorade paradis. Bilder och minnen från Obbnäs och omnejd. Kyrkslätt, Obbnäs, Lindqvist, Stor-Hila, Junkars, Mellangård, Bergstad, Vitträsk, Svartträsk1946
Mitt Helsingfors. Ungdomsminnen Helsingfors, Augusta Krook, personregister, ungdomsminnen, konfirmation, teater, promotion,,sällskapsliv, Langenskiöldska gården, Bodom, Kärkis, Parikkala, Avaranda1950
Mittler - Kivalo - Seikkula Suku Suomessa Släktforksning, Mittler, Kivalo, Seikkula, Schalin, Uleåborg, Åbo2003
Mor och vi. 25 kända män och kvinnor om sina mödrar mödrar, porträtt, biografier, bemärkta personer, minnen, barndom1947
Munkkiniemen kartanon Kaartintorppa Munksnäs gård, 1800-talet, 1900-talet, släkten Ramsay, bebyggelse, Gustaf Nyström2003
Munkkiniemi-Haaga ja Suurhelsinki, Tutkimuksia ja ehdotuksia kaupunkijärjestelyn alalta Helsingin kehitys, Kaupunginjärjestelytaide, Munkkiniemi-Haaga, Suurhelsinki, Munkikniemen ja Haagan kunnallisia kysymyksiä, Munkkiniemen rakennusjärjestys ja sen oikeusvaikutukset1915
Munksnäs svenska samskola 1945-1970 skolhistoriker, Munksnäs svenska samskola, förteckningar, elever, 1940-talet, 1950-talet, 1960-talet, Helsingfors1971
Mussalon sotilaspojat 1944, luftvärnsutbildning, ungdom, Mussalo2000
Muurien suojassa, Elämää Olavinlinnassa - I skydd av murarna, Livet i Olofsborg Om nurarna kunde berätta - Olofsborgs historia i urval2011
Mårten Eliasson Jakobs och hans ättlingar släktforskning, släktböcker, Oravais, Kimo, Österbotten, Jakobs, Vörlund, Lindberg, Nylund, Knuters, Smeds, Seiplax, Österlund, årsböcker, Vasanejdens Släktforskare r.f.1996
Mårten Henriksson Lillkolfus ättlingar. Liljendalska släkten Mårtensson Släktforskning, Mårtensson, Liljendal2004
Människor och minnen [2]. Personliga hågkomster och släkthistoriska skildringar personhistoria, biografier, minnen, memoarer, porträtt, släkthistoria, bemärkta personer, Svenskfinland, Emil Cedercreutz, Dahlström, Lampa, von Willebrand, Karl Emil Berg, Mattlar, Grotenfelt, Wentzel Hagelstam1943
Människor och minnen [3]. Personliga hågkomster och släkthistoriska skildringar personhistoria, biografier, minnen, memoarer, porträtt, släkthistoria, bemärkta personer, Knut Felix Hoffström, Lorenzo Runeberg, Carl von Bonsdorff, Alexander Frey, von Daehn, Erik von Willebrand, Henrik Ahrenberg, Ernst Lundström, Granö, Helsingfors1944
Människor och minnen [4]. Personliga hågkomster och släkthistoriska skildringar personhistoria, biografier, minnen, memoarer, porträtt, släkthistoria, bemärkta personer, Ehrnrooth, Anders Ehrström, Freese, J. J. Tikkanen, Harald Dalström, Harry Federley, Toini Topelius, Nils Wasastjerna, Kronohagen, Helsingfors1946
Människor och minnen [5]. Personliga hågkomster och släkthistoriska skildringar personhistoria, biografier, minnen, memoarer, porträtt, släkthistoria, bemärkta personer, Falkman, Borenius, Borgå, Holsti, Dahl, Berga, Zacharias Topelius, Lydia Hermelin, J. W. Nylander, Harry Federley, Estrid Furuhjelm, Nylands Nation, Rolf Lagerborg1952
Människor och minnen [7]. Personliga hågkomster och släkthistoriska skildringar personhistoria, biografier, minnen, memoarer, porträtt, släkthistoria, bemärkta personer, Herman Avellan, Joseph Wegelius, Lorenz Conrad Grönvik, Antell, Wallenius, Adam Richard de la Chapelle, Emma Engdahl, Helsingfors, Vicke Pettersson1957
Människor och minnen. Personliga hågkomster och släkthistoriska skildringar personhistoria, biografier, minnen, memoarer, porträtt, släkthistoria, familjer, bemärkta personer, von Törne, Armfelt, von Haartman, Carl Enckell, Werner Segercrantz, Emil Wikström, Victor Hoving, Wahl, J. F. Selin, Gösta Serlachius, Zacharias Topelius1942
Människor som jag känt [I]. Personliga minnen, utdrag ur bref och anteckningar personhistoria, biografier, minnen, Jac. Ahrenberg, memoarer, porträtt, brev, Adam Viskari, Carl Peter Mazér, J. A. de Gobineau, C. R. Sederholm, Woldemar Carl von Daehn, B. O. Schauman, Jakob Julius af Lindfors, Edvard af Forselles
Människor som jag känt [II]. Personliga minnen, utdrag ur bref och anteckningar personhistoria, biografier, minnen, Jac. Ahrenberg, memoarer, porträtt, brev, Ignoi Vornanen, Erik Johan Bäck, Wladimir Swertschkoff, Nikolai Adlerberg, Severin Gabriel Falkman, Fanny Churberg, Fredrik Wilhelm Scholander,1907
Människor som jag känt [III]. Personliga minnen, utdrag ur bref och anteckningar personhistoria, biografier, minnen, Jac. Ahrenberg, memoarer, porträtt, brev, Lena Lautiainen, Albert Edelfelt, Charles Garnier, Zacharias Topelius, Robert Olof Lagerborg1908
Människor som jag känt [IV]. Personliga minnen, utdrag ur bref och anteckningar personhistoria, biografier, minnen, Jac. Ahrenberg, memoarer, porträtt, brev, F. Heiden, Victor Procopé, Clara Montelius, Fredrik Pacius, F. L. Heiden, O. W. Segersvärd, Helgo Zettervall1909
Människor som jag känt [V]. Personliga minnen, utdrag ur bref och anteckningar personhistoria, biografier, minnen, Jac. Ahrenberg, memoarer, porträtt, brev, Anders Ramsay, Julius Lange, Pietro Krohn, Henriette Rebecca Jacobson, Carl Gustaf Estlander, Ivan Obolenskij, Kaarlo Bergbom1910
Människor som jag känt [VI]. Personliga minnen, utdrag ur bref och anteckningar personhistoria, biografier, minnen, Jac. Ahrenberg, memoarer, porträtt, brev, Johan Hampus Furuhjelm, Mary Furuhjelm Ehrensvärd, Matilde Sallier de la Tour, Julius Krohn, Friedrich Konrad Bellstein, Carl Theodor Höijer, Robert Konstantin Stigell1914
Mänttä bruk 1868-1928. Minnesskrift Mänttä Bruk, G. A. Serlachius Aktiebolag, företagshistoriker. historia, pappersindustri, pappersbruk, skogsindustri, brukspatroner, personhistoria, Gustaf Adolf Serlachius, Gösta Serlachius, 1800-talet, 1900-1920-talet1928
Mästersmeden vid Österbybruk Claes A Gauffins minnen och historier Österby bruk, 1900-talet, smedminnen1993
Möten med det förgångna. 200 år av min släkthistoria. Biström, Troberg, Roslin, Lundenius; Åland, Åboland, Helsingfors, Östra Nyland, Tavastland2022
Narinkka 1976 Helsingfors, fornminnesutskottet 1906-1911, villa Hagasund, bleck, trähus, Kapellet1976
Narinkka 1977-1978 Helsingfors, "Lilla Nådendal", Skeppsredaregatan 7, Tölögatan 7, Sibbo Kyrka, Helsingfors affischer, 1920-talets teaterfenomen i Helsingfors, Helsingforsöarnas historia1979
Narinkka 1981 Helsingfors, Helsingfors stadsmuseum, 1700-talet, Anders Byström, borgarhus före lilla ofreden, Hertonäs keramik- och kakelfabrik, kinatapeter i Mejlans gård1982
Narinkka 1988 Helsingfors, Epitafium över bortglömda avlidna, Gamla begravningsplatsen, Gamla kyrkoparken, Johan Erik Lindh, C. L. Engel, Aurora Karamzin,1988
Niemenlautta. En central knut i ett släktnät släktforskning, herrgårdar, Simberg, Hugo Simberg, Andersin, Harthin, Naeslindh, Niemenlautta, Viborg, Säkkijärvi2010
Nikolain ratsuväkiopiston suomalaisjunkkarit 1828-1917 Finländska junkkare vid Nikolai kavalleriskola 1828-1917, Klaus Castrén, personregister1992
Nio syskon på landet släkthistoria, von Born
Nio syskon på landet Släktberättelser, personhistoria von Born1948
Norrgran - Munsmo. Ättlingar till Abraham Mattsson Norrgran (1726-1796) och Anna Carlsdotter (1731-1811) släktforskning, släktböcker, Munsmo, Korsholm, Österbotten, Norrgran, Engman, Lassila, Snåfs, Paulin, Hellman, Sjöberg, Båssar, Nedergård. Sjöberg, Wester, årsböcker, Vasanejdens Släktforskare r.f.1998
Norrskata i ord och bild Korpo, Norrskata, släktforskning, lokalhistoriker, Åboland1988
Norssit 1867-1992. Suomalaisen normaalilyseen, Helsingin normaalilyseon, Helsingin I normaalikoulun ja sen alkuvaiheiden matrikkeli Suomalainen normaalilyseo, Helsingin normaalilyseo, Helsingin I normaalikoulu, skolmatriklar, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1992
Nuhteettomasta palveluksesta. Nuhteettoman palveluksen kunniamerkin saaneet 1918-1969 utmärkelsetecknen, ordnar, förtjänsttecken, hederstitlar, historia, statstjänstemän1998
Ny vägvisare genom Storfurstendömet Finland. Med stöd af de tillförlitligaste väguppgifter af landets samtelige herrar guvernörer Finland, vägar, trafikförbindelser, 1800-talet1848
Nya svenska läroverket - Gymnasiet Lärkan hundra år, 1882-1982 skolhistoriker, skolmatriklar, festskrifter, Nya svenska läroverket, Lärkan, Gymnasiet Lärkan, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1982
Nya svenska läroverket 1882-1932. Minnesskrift skolhistoriker, skolmatriklar, festskrifter, Nya svenska läroverket, Lärkan, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1932
Nya svenska läroverket 75 år. Krönika och matrikel 1932-1957 skolhistoriker, skolmatriklar, festskrifter, Nya svenska läroverket, Lärkan, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1957
Nya svenska lärovärket 1882-1892 skolhistoriker, Nya svenska läroverket, Lärkan, Helsingfors, 1800-talet1892
Nya svenska samskolan 1888-1938 skolmatriklar, skolhistoriker, Nya svenska samskolan, 1800-talet, 1900-talet, Helsingfors, Lönnbeckska gymnasiet, Lönkan1938
Nya svenska samskolan, Lönnbeckska gymnasiet 1888-1988 skolmatriklar, skolhistoriker, Nya svenska samskolan, 1800-talet, 1900-talet, Helsingfors, Lönnbeckska gymnasiet, Lönkan1988
Nyintroducerade svenska adelsätter. Sex stamtavlor släktforskning, ättartavlor, Sverige, von Braun, Carpelan, Gentzschein, Gyllenskepp, von Rosen af Kardina, von Samson-Himmelstjerna1992
Nykarleby Folkskoleseminarium Matrikel 1873 - 1957 historik, matriklar, 1800-talet, 1900-talet, Nykarleby1958
Nykarleby Seminarium 1873 - 1923, Minnesskrift utgiven till seminariets 50-årsfest 1800-talet, 1900-talet, personalmatrikel, elevmatrikel, historik1923
Nykarleby seminarium Matrikel 1873 -1971 Matrikel, 1800-talet, 1900-talet, Nykarleby1984
Nykarleby stads historia. Del II 1810-1875 Nykarleby, historia, 1800-talet1980
Nylands Nations årsbok 1947 Nylands Nation, årsböcker, studenter, studerande, adresser, Helsingfors universitet, nationer, studentorganisationer, 1940-talet
Nylands ortnamn. Deras former och förekomst till år 1600 I Nyland, ortnamn, medeltiden, nya tiden, -1600-talet1920
Nylands ortnamn. Deras former och förekomst till år 1600 II Nyland, ortnamn, medeltiden, nya tiden, -1600-talet1922
Nylands ortnamn. Deras former och förekomst till år 1600 III Nyland, ortnamn, medeltiden, nya tiden, -1600-talet1924
Nylands södra skyddskårsdistrikt 1918-1928 Militaria, skyddskårer, lottadistrikt, södra Nyland, 1918-1928, annonser1928
Nyländska avdelningens matrikel 1640-1868 Nylands Nation, Nyländska avdelningen, studentmatriklar, studenter, studerande, Kungliga akademien i Åbo, Åbo akademi, Helsingfors universitet, nationer, studentorganisationer, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet1911
Nyländska avdelningens matrikel 1869-1900 Nylands Nation, Nyländska avdelningen, studentmatriklar, studenter, studerande, Helsingfors universitet, nationer, studentorganisationer, 1800-talet1932
Nyländska öden I Ernst Odert Reuter, Ekenäs, 1800-talet, Nylands infanteriregemente, soldattorp
Något om Elgenstiernas ättartavlors tillkomsthistoria släktforskning, ättartavlor, Den introducerade svenska adelns ättartavlor, Sverige, Elgenstierna Gustaf1990
Några anteckningar till Nylands Regementes historia Nylands Regemente, 1493 - 18091926
Några Kyrkslättshemmans öden Kyrkslätt, Herlin, Witkars, Qvasborg, Gumbacka, Abramsby, Thorsvik1977
Några österbottniska släkter från 17-1800-talet. En genealogisk studie släktforskning, Österbotten, Wiklund, Hellström, Wallin, Eklund. Löwenmark, Warila, Nejnstedt1940
När Finlands öde avgjordes. Skioldring från frihetskriget 1918, finska inbördeskriget, anekdoter;1927
När sundet blev gräns, Till minne av Roskildefreden 1658 Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet 20082008
När vi voro skolpojkar. Minnen och pojkstreck Svenska lyceum I Wiborg, skolhistoriker, personhistoria, memoarer, minnen, elever, lärare, Viborg, 1800-talet, 1900-talet1970
Närpes folkhögskola - Svenska Österbottens folkhögskola-folkakademi 75 år Närpes folkhögskola, Svenska Österbottens folkhögskola-folkakademi, festskrifter, folkhögskolor, skolhistoriker, skolmatriklar, 1900-talet1976
Närpes Folkhögskola Tjugofemårsberättelse Närpes folkhögskola, folkhögskolor, skolhistoriker, festskrifter, skolmatriklar, 1900-talet1926
Närpes folkhögskola. Sextioårsberättelse Närpes folkhögskola, folkhögskolor, skolhistoriker, festskrifter, skolmatriklar, 1900-talet1961
Näse-Jutte. Johan Holm 1789-1866. Ett försök att finna människan bakom föremålen Borgå, Näse gård, Johan Holm, Näse-Jutte, släkttavla1982
O. P. Andersson, Linton och Rosenhoff; Släktutredning Genealogiska Föreningens släktböcker 11; Riksförening för släktforskning (Sverige)
Ockuperat område, 18 elevuppsatser kring Stora ofreden i Finlands och i synnerhet Åbolands historia seminarieuppsatser i nordisk historia om Stora ofreden speciellt i Åboland 1981 - 19831983
Offentliga nöjen och privata i Helsingfors 1812-1827 med en historisk översikt Helsingfors, nöjesliv, 1800-talet, prolog 1550-18121943
Offentliga nöjen och privata i Helsingfors 1827-1832 Helsingfors, nöjesliv, 1800-talet,1947
Officerarna som fick nog. Anjalamännen och Gustaf III:s ryska krig 1788 - 1790 1788 - 1790, Anjalamännen, Gustaf III1996
Om adliga vapensköldar i Borgå kyrka. Jämte förteckning å jordlägenheter i Borgå socken, vilka under 1500-, 1600- och 1700-talen tillhörde frälsesläkt Fleming, Fincke, Bjelke, Stålarm, Wildeman, Gyllenmåne, von Wittenberg, Güthrie, Kennerth, Berendes, von Plater, Kurck, Boose, Slatte, Finkenberg, Katinala, Ille, Ållongren, Tawast, Sabelhjerta, Stålhandske, Boije, Bosin, Adlercreutz, Ramsay, Bildstein1916