Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1620 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Kuninkaallisia, keisarillisia, tasavaltalaisia. Suomen valtionpäämiehet ja heidän puolisonsa personhistoria, kungar, kejsare, presidenter, makar, Finland1998
Kunnalliskalenteri. Helsingin kaupunki 1995 = Kommunalkalender. Helsingfors stad 1995 Helsingfors, förvaltning, stadens ämbetsverk, personal, tjänstemän, stadsfullmäktige, matriklar, kommunalkalendrar, 1990-talet1995
Kunnalliskalenteri. Helsingin kaupunki 1997 = Kommunalkalender. Helsingfors stad 1997 Helsingfors, förvaltning, stadens ämbetsverk, personal, tjänstemän, stadsfullmäktige, matriklar, kommunalkalendrar, 1990-talet1997
Kunnalliskalenteri. Helsingin kaupunki 1999 = Kommunalkalender. Helsingfors stad 1999 Helsingfors, förvaltning, stadens ämbetsverk, personal, tjänstemän, stadsfullmäktige, matriklar, kommunalkalendrar, 1990-talet1999
Kunnalliskalenteri. Helsingin kaupunki 2005 = Kommunalkalender. Helsingfors stad 2005 Helsingfors, förvaltning, stadens ämbetsverk, personal, tjänstemän, stadsfullmäktige, matriklar, kommunalkalendrar, 2000-talet2005
Kuopion lukio. Lukiolaiselämäkerrat 1844-72 skolmatriklar, Kuopio, gymnasister1959
Kuopion lyseo 1872-1922. Muistojulkaisu skolhistoriker, festskrifter, skolmatriklar, lyceer, Kuopio, 1800-talet, 1900-talet1922
Kuopion suomalainen tyttökoulu 1879-1929 Kuopion suomalainen tyttökoulu, festskrifter, skolhistoriker, skolmatriklar, flickskolor, Kuopio, 1800-talet, 1900-talet1929
Kuopion suomalainen tyttökoulu ja Kuopion tyttölyseo 1879-1979 Kuopion suomalainen tyttökoulu, Kuopion tyttölyseo, skolhistoriker, skolmatriklar, flickskolor, Kuopio, 1800-talet, 1900-talet1986
Kusinboken. Vår Bok släktbok, kusiner, Ahlberg, Alfthan, Jernström, Lövsttröm, historia, anteckningar,1999
Kuvernööri Otto Karl Rehbinder 1797 - 1873 henkilökuvan hahmottelua Ars Tavastica 3; Hämeenlinnan historiallisen seuran julkaisu 31975
Kvarlefvande Lärare och Elever vid Åbo Gymnasium 1830-1872 matrikel över år 1907 i livet varande lärare och elever från Åbo Gymnasium (1830-1872)1907
Kvevlax historia Kvevlax, historia, förhistoria, medeltiden, -1900-talet, sockenhistoriker1923
Kvinnornas Helsingfors. En kulturhistorisk guide. Helsingfors, kvinnor, Tölö, Estnässkatan, gatunamn, monument, arkitektur, universitetet, Sandudd, Ellan de la Chapelle, Elvira Willman, Elisabeth Kyhl, Aurora Karamzin, Marie Linder, Helena Westermarck,Tarja Halonen, Fanny Grahn, Pirkko Saisio2011
Kymmene Aktiebolag 1872-1947. I företagshistoriker, Kymmene Aktiebolag, företag, industri, järnbruk, pappersbruk, skogsindustri, historia, Kuusankoski, Juankoski1947
Kymmene Aktiebolag 1872-1947. II företagshistoriker, Kymmene Aktiebolag, företag, industri, järnbruk, pappersbruk, skogsindustri, historia, Läskelä, Kuusankoski, 1800-talet, 1900-talet1948
Kyrkan efter Porkala Kyrkslätt, Porkala, kyrkan, porkalaparentesen, Lappböle, Haapajärvi, Obbnäs, Henricson1987
Kyrkan S:t Katarina i Karis medeltida kyrkor, S:t Katarina, historia, Karis1950
Kyrkböckerna berättar kyrkböcker, Sverige, Tuna, Lilldelje1983
Kyrkslätt genom tiderna Kyrkslätt, Jansson1976
Kåtnäs skolas historik 1904 - 2004 Skolmatrikel, historik, 1900-talet, 2000-talet, Närpes2004
Käpylä, Hymykuoppa Helsingin poskessa Helsingfors, Kottby, 1900-talet, historia, bebygglse, invånaraktivitret, service1987
Köpmannasläkter i Åbo på 1600- och 1700-talen släktforskning, släkter, personhistoria, Åbo, 1600-talet, 1700-talet1890
Laguska skolan 1889-1973. 110-års jubileumsmatrikel 1999 Laguska skolan, Privata svenska flickskolan, skolmatriklar, 1800-talet, 1900-talet, Helsingfors, festskrifter1999
Laguska skolan, tidigare Privata svenska flickskolan 1889-1969 Laguska skolan, Privata svenska flickskolan, skolmatriklar, 1800-talet, 1900-talet, Helsingfors1969
Laguska skolans årsskrift. Läsåret 1948-1949, det 60. arbetsåret Laguska skolan, årsberättelser, Helsingfors, 1940-talet1949
Laguska skolans årsskrift. Läsåret 1957-1958, det 69. arbetsåret Laguska skolan, årsberättelser, Helsingfors, 1950-talet1958
Laguska skolans årsskrift. Läsåret 1959-1960, det 71. arbetsåret Laguska skolan, årsberättelser, Helsingfors, 1950-talet1960
Lahden yhteiskoulu 1896-1921. Juhlajulkaisu Lahden yhteiskoulu, festskrifter, skolhistoriker, skolmatriklar, samskolor, Lahtis, 1800-talet, 1900-talet1921
Lapinjärvi - Lappträsk. 400 vuotta - 400 år Lappträsk, historia, sockenhistoriker, 1500-1900-talet, församlingshistoriker1975
Lappeen kihlakunnan historia I. 1620-luvulle Lappee härad, Karelen, historia, -1600-talet, förhistoria, medeltiden, nya tiden, Lappee, Villmanstrand, Joutseno, Lauritsala, Lemi, Luumäki, Nuijamaa, savitaipale, Suomenniemi, Taipalsaari1976
Lappfjärds historia III Lappfjärd, sockenhistoriker, historia, -1900-talet1976
Lappfjärds historia. Andra delen Lappfjärd, historia, sockenhistoriker, 1600-1900-talet1952
Lappo-aktionen Lapporörelsen, politiska strömningar, ledning, svenskspråkiga inslag1930
Lapporörelsen. Dess uppkomst och utveckling, dess syften och möjligheter. Finlands svenska befolkning och Lapporörelsen Lapporörelsens uppkomst, Utvecklingen efter 1918, Lapporörelsen dess gestaltning syften och möjligheter, Finlands svenska befolkning och Lapporörelsen1930
Latin för släkthistoriker ordbok, namn, titlar, latin2022
Laurola gårds historia Hiitola, Laurola, herrgårdar, historia, Margareta Grigorkoff, släkter, Grigorkoff, memoarer2007
Lefnadsteckningar öfver de utmärktare personerna under kriget mot Ryssland åren 1808 och 1809 I delen personhistoria, krigshistoria, 1800-talet1861
Lefnadsteckningar öfver de utmärktare personerna under kriget mot Ryssland åren 1808 och 1809 II delen personhistoria, krigshistoria, 1800-talet1862
Lefve konkurrensen! Hantverkare och köpmän i Ekenäs fram till 1940 Ekenäs, hantverkare, köpmän, tomthistoria2017
Legenden om Bodom Bodom, Esbo, mord, 1960, Oitans, Smeds, Backby, von Freymann, Hovgård, Hästesko, Born, Träskända, Aurora Karamzin, Stjärnvall, Demidov, Madetoja, Onerva, Charles Lindbergh2016
Lehdistön matrikkeli = Pressmatrikel 1954 journalister, matriklar, personhistoria, 1950-talet1954
Lejonet och dubbelörnen. Finlands imperiella decennier 1830-1890 finländare, S:t Petersburg, Ryssland, autonoma tiden, 1800-talet; Robert Runeberg, Erik Gustaf Ehrström2000
Lemin, Savitaipaleen ja Suomenniemen verorevisioluettelo vuodelta 1796 Gamla Finland, Karelen, Lemi, Savitaipale, Suomenniemi, skattelängder, 1700-talet, 1790-talet, Ryssland, skattetabeller1996
Lennart Backman 1882-1982 företagshistoriker, spedition, sjöfart, historia, Vasa, Oy Lennart Backman Ab, Waldemar Schauman, Georg Bucht, Lennart Backman,1800-talet, 1900-talet1982
Lerche. Leopold och Adèle Lerches ättlingar släktforskning, släkter, Lerche, Adlercreutz, Helsingfors, Botby gård,2014
Leverantörer och profiltörer, Olikageografiska områdens och sociala gruppers handel med fästningsbygget Sveaborg under den första byggnadsperioden 174 sjöfästningen Sveaborg, 1700-talet, fästningsbygge, militäranställda, Helsingfors, Nylands och Tavastehus län, försörjningsområdet2015
Liber Scholae Aboensis 1670-1825-1830 Åbo katedralskola, skolmatriklar, trivialskolor,1600-talet, 1700-talet, 1800-talet1933
Liber scholae Aboensis 1670-1825-1830. Appendix: Distributio paroeciarum 1668-1712 Åbo katedralskola, trivialskolor, elever, djäknepenningar, förteckningar, 1600-talet, 1700-talet1973
Liber Scholae Helsingforsiensis 1691-1865 skolmatriklar, Helsingfors trivialskola, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet, Helsingfors1936
Liber Scholae Wasensis 1722-1830 skolmatriklar, Vasa trivialskola, 1700-talet, 1800-talet, Vasa1947
Liby hemman i Saltvik. En gårdskrönika Åland, Saltvik, Liby, hemman, historiker, Hagström, Mattsson1977
Lilla syster. Finlands Röda Kors hjälpsystrar under fortsättningskriget 1941 - 1944, Finlands Röda Kors hjälpsystrar1998
Linnoituksen iloiset lapset Sveaborg, 1900-talet, Teman: Kotini oli Suomenlinnassa, Kunnes eräänä päivänä syttyi sota, Arjen ja juhlan näyttämöt, Muistanpa vielä tämän1998
Liperin rovasti Anders Josef Europaeus 1797-1870 Släktforskning, biografi, Europaeus, Libelitz1987
Lisää elämää vuosiin. Neljännesvuosisata Veteraaniopettajat ry:n toimintaa (1969) 1975-1999 Veteraaniopettajat ry, föreningshistoriker, lärare, pensionärer, personhistoria2000
Litteratur om Kyrkslätt -Kirkkonummea käsittelevää kirjallisuutta. 1871-1968 katalog-luettelo Kyrkslätt, Kirkkonummi, katalog, Melkas, Porkala,1971
Liv - arbete - miljö i kuststaden kuststäder, Svenskfinland, etnologi, städer, näringar, bebyggelse, Kaskö, Jakobstad, Ekenäs, Nyland, Österbotten1986
Liv i eftervärdens spegel Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet 2006
Livländsk rymling - östnyländsk torpare Släktforskning, Stenbäck, Danielsson, Borgå lk, Estland-Livland1991
Logen N:o 2 Nylandia av Finland I.O.O.F. Minnesskrift 1927-1952 Minnesskrift 1927-1952 (25 år)1952
Lohjalaisten historia 1 Lojo, Fleming, Hästesko, Boije1973
Lohjalaisten historia 2. 1808-1925 Lojo, 1808-1809, befolkning, bosättning, industrialisering, handel, tjänster1980
Lohjan historia I Lohja, Lojo, Erik Fleming, Gustav Vaasa, Laakspohja, Klaus Fleming, Karnainen, Yrjänä Boije1944
Lohjan historia II Lojo, Väinö Hirsjärvi, Kirkniemi, Vääntelä, Laakspohja, Moisio, Veijola, Paloniemi, Vohloinen, Suur-Teutari, Kyrkstad, Koivula, Anttila, Hakaskyttä, Monkola, 1809-19251950
Lohjan kirkko. Rakennushistoria, maalaukset ja sisustus Lojo, medeltiden, 1500-1990,1990
Lojo och dess kyrka. Illustrerad vägledare Lojo, Lojobacken, Lojo kyrka, Kalkberget, Hiittis, Lojoåsen, Vaanila, Laxpojo Koivula, Paloniemi, Outamo, Karstu, Muijala, Virkby, Gerknäs1905
Lokalhistoriska arkiv. En handledning lokalarkiv1987
Lotta-Svärd 1939-1940 Bilder och skildringar från Finlands vinterkrig Lotta-Svärd, vinterkriget, 1900-talet1941
Lovisa Christandotter von Vogelsang 1720 - 1812 och hennes ättlingar Släktforskning,Vogelsang von, Sverige, Enköping, Villberga
Lovisa stads historia I. 1745-1808 Lovisa, Degerby, Svartholm, Mårten Grään, Hinrich Willström, Petter Tesche, Carl Bruun, Samuel Forsell, Gabriel Nigraeus, Mattias Hammarbeck, Jonas Forsberg, Aron Schlang, Anders Brunck, Johan Pardanus, Henrik Borgström, Gustave Felin1930
Lovisa stads historia II. 1808-1855 Lovisa, köpmanssläkter, Sucksdorff, Stenius, sjöfart1932
Lovisa stads historia III. 1855-1918 Lovisa, förvaltning, samfärdsel, rederinäring, tjänstemän1939
Lovisa svenska lärdomsskolas elevförbund r.f. 1945-1995. En minneskavalkad från decennier som gått Lovisa svenska lärdomsskola, Lovisa svenska lärdomsskolas elevförbund, festsskrifter, föreningshistoriker, elever, 1900-talet1994
Luettelo Suomen Koneenkäyttäjien Liiton jäsenistä v. 1909 = Förteckning öfver medlemmar i Finska Maskinistförbundet år 1909 Finska Maskinistförbundet, medlemsförteckningar, 1900-talet, maskinister, tekniker1909
Lukuseurasta kansankirjastoon Helsingfors, 1800-talet, tiden före folkbiblioteket, folkbiblioteket, övriga bibliotek1963
Lumijoen rokotusluetteloita 1811-1903 Lumijoki, vaccinerade, 1800-talet, 1900-talet, 1910-talet1991
Lumijoen seurakunnassa kuolleita 1825-1866 Lumijoki, tingsprotokoll, domböcker, döda, 1800-talet1989
Lumppappersbruken i Finland. En historik lumppapper, pappersbruk, historia, Frenckell, Tervakoski, Lohikoski-Kangas, Kymmene, Tammerfors, Ingerois, Nokia, Åstrand, Juvankoski, Ingerttilä, Tomasböle, Järvenoja-Möllby, Terttilä, Jungsund, Haga, Viento-Taipale, Granfors, Talisola1955
Lübecker in Finnland Lybeckbor, Finland1991
Lykättävät lyhdyt ja kannettavat kamerat. Elokuvamiehen muistelmia Holger Harrivirta, Holger Holmström, filmfotografer, memoarer, Suomi-Filmi, filmindustri, historia, krigstider, Sovjetunionen1983
Lägre folkskoleseminariet i Vasa. Historik och matrikel 1915-1945 folkskolelärare, utbildning, Vasa, 1900-talet1964
Lägre folkskolseminariet i Vasa. Historik och matrikel 1915-1945 Lägre folkskolseminariet i Vasa, Vasa seminarium, lärarseminarier, Vasa, 1900-talet, historiker, matriklar1964
Lägret nr 1 Finlandia 50 år 50 års jubileumsskrift, 1900-talet2002
Läkare och läkekonst i Finland under 300 år 1640 - 1940 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet, läkekonstens historia, Finland1978
Lärkan 110 år skolhistoriker, skolmatriklar, festskrifter, Nya svenska läroverket, Lärkan, Gymnasiet Lärkan, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1992
Läroverket för gossar och flickor. Festskrift utgiven till femtioårsjubileet september 1933 Läroverket för gossar och flickor Brobergska samskolan, festskrifter, skolhistoriker, skolmatriklar, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1933
Läsebok för släktforskare släktforskning, gamla handstilar1980
Läsning av gamla handstilar gamla handstilar
Maalaismaisemista Itä-Helsingiksi Helsinge, Östra Helsingfors, personhistoria2005
Made in Helsinki. Helsinkiläisen työn helmiä kolmelta vuosisadalta Helsinki, Helsingfors, guld- och silversmeder i Helsingfors, J. C. Wancke, E. G. Granholm, spegeltillverkning på 1800-talet, snickare, modister, K. R. Hirvikallio, metallmöbler, Wilh. Salin, mode, källförteckning2011
Malaxbygdens stupade. För fosterlandet stupade, Malax, Bergö, Petalax, Pörtom, 1918, 1939-1945, Infanteriregemente 132009
Malmgård. Grevliga ätten Creutz´ stamgods. Malmgård, Kuuskoski gård, Lovisa, Pernå, Ernst Johan Creutz, Carl Creutz, Gustav Philip Creutz, Carl-Gustaf Creutz, gårdshushållning, gårdssamhälle, herrgårdsliv, Carl Magnus Creutz1985
Malmska handelshuset i Jakobstad Malmska handelshuset, Jakobstad, historia, släkter, Malm, sjöfart, Otto August Malm, Peter Malm, 1800-talet1948
Man skrev sommaren 1845 Helsingfors, Söderköping, 1, 845Märta Borgström, Julius Lundahl, Constance Gripenberg, Gripenbergska och Lundahlska släkttavlorna1956
Manner- suvun vaiheita. Släktforskning, Manner, Lillkyro, Vasa, Ekenäs, Hangö1963
Mannerheim-Ristin Ritarit Mannerheimkorset, mannerheim-Riddare av 1. klass, Mannerheim-Riddare av 2. klass1952
Mannerheimvägen 18. Tragisk fars i sjutton tablåer. Helsingfors, Hufvudstadsbladet, Nya Pressen, Amos Andersson, Konstsamfundet, Carl Olof Tallgren, Jan-Magnus Jansson, Per-Erik Lönnfors, Torsten Steinby1986
Mantalsforska. Släktforskning i mantalslängder mantalslängder, Sverige2016
Mantalsskrivningen i Sverige före 1860 mantal, Sverige. 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet1987