Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1271 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Ortnamn och samhälle. Aspekter, begrepp, metoder ortnamn, Norden, Västra Nyland, byar1976
Osakeyhtiö Pulp 1908-1920. Ett sulfatcellulosaföretags gründerperiod cellulosafabriker, historia, 1900-talet, 1910-talet, företagshistoriker, Osakeyhtiö Pulp, Joutseno, Östra Finland1967
Oulun kaupungin perunkirjoituksia 1635-1750 = Bouppteckningar i Uleåborgs stad 1635-1750 Uleåborg, bouppteckningar, 1600-talet, 1700-talet1963
Oulun kaupungin perunkirjoituksia 1750-1779 = Bouppteckningar i Uleåborgs stad 1750- 1779 Uleåborg, bouppteckningar, 1700-talet1964
Oulun kaupungin perunkirjoituksia 1779-1800 = Bouppteckningar i Uleåborgs stad 1779-1800 Uleåborg, bouppteckningar, 1700-talet, personregister1966
Oulunkylä - Åggelby. Vihreä idylli Helsingfors, Åggelby, husen och deras ägare, Vera Hjelt, Wiberg, personregister, kartor, förteckning över fastighetsägare i Åggelby villasamhälle 19051987
Oy Fiskars Ab 1883-1983 Oy Fiskars Ab, Billnäs, Pojo, Raseborg, järnbruk, historia, bildverk, företagshistoriker1983
Oy Hartwall Ab. Banbrytaren i Finland för mineralvatten och läskedrycker. En krönika till 125-årsjubiléet företagshistoriker, Oy Hartwall Ab, industrier, hälsobrunnar, mineralvatten, läskedrycker, historia, Helsingfors, personhistoria, släkter, Hartwall1961
Oy Kaukas Ab 1945-1971. En teknisk-ekonomisk studie företagshistoriker, skogsindustri, historia, Oy Kaukas Ab, Joutseno-Pulp, Mahogany, Nordland Papier Gmbf & Co, 1900-talet, 1940-1970-talet, Karelen, Lauritsala, Joutseno, Kaltimo, Nyby, cellulosafabriker, anställda1973
Oy Mannerin Konepaja Ab 1890-1950 Manners Mekaniska Verkstad, Oy Mannerin Konepaja Ab, företagshistoriker, Hangö, 1800-talet, 1900-talet, Johan Manner1950
Oy Snellman Ab. Från fem bröders korvmakeri till en stor släktkoncern. Tre verkställande direktörer berättar Oy Snellman Ab, Snellman, familjer, släkter, familjeföretag, koncerner, Jakobstad, Pedersöre, Kållby, Kurt Snellman , Karl Snellman, Per Snellman1996
Oy Vesijohtoliike-Huber Ab 1879-1954 Oy Vesijohtoliike-Huber Ab, företagshistoriker, familjeföretag, vattenledningsverkstäder, metallverkstäder, installationfirmor, sanitetsteknik, Helsingfors, Robert Huber, 1800-talet, 1900-talet1954
Paltamon seurakunnan rippikirja 1731-1737 kommunionböcker, Paltamo, 1700-talet1993
Paltamon seurakunnan rippikirja 1738-1744 kommunionböcker, Paltamo, 1700-talet1998
Pappa Musses liv. I minnesbilder av hans närmaste anhöriga och vänner. Luther, Lieven, Geust, Jakobstad,Kemijärvi, Karelen, präster, församlingar, familj, krig2017
Pargasbönder i 1540-års Jordebok skatter, Pargas socken, 1540-års Jordebok, Pargas Släktforskare, Tara bol, Ålö bol, Skörmåla bol, Masko bol, Pargas bol, Attu bol, Kirjala bol, Tervo bol, Vannais bol, Lielax bol1994
Patricierhuset vid skvären. Patriisitalo puiston laidalla. Bulevarden 10 Helsingfors. Helsingfors, Bulevarden, Gamla kyrkans skvär, Theodor Gransstedt, nyrenässans, de la Chapelle, Antell, Nordenstam, Kyösti Kallio, Rainer Knapas, Kyösti Kaikkonen, logen Phoenix, konst, mantalslängder 1895, 1905, 1915, 1925, 1945, 1955, 1965, 19752013
Pedersöre kyrka kyrkor, kyrkobyggnader, Pedersöre, Gabriel Aspegren, Jacob Rijf1965
Pedigrees of some of the emperor Charlemagne's dscendants. Volume I släktforskning, Karl den store1986
Pehr Johan Crohnsin ja Anna Maria Andersinin jälkeläiset viidenteen polveen saakka släktforskning, släkter, Collan, Crohns, Gummerus, Hasselblatt, Hultin, Lindberg, Pajula, Rudbäck1951
Pellingeboken. En samling uppsatser och berättelser om Pellinge. Pellinge, skärgård, ösamhälle,1972
Pengarna och livet. Färgstarka historier från Norra Esplanaden 19. Helsingfors, Uschakoffska huset, Jugendsalen2001
Pernå sockens historia II. Tiden ca 1700-1870. Band 2 Pernå, Degerby, Sarvlax, Särklax, Segersby, Malmgård, Forsby,Tervik, Tjusterby, Isnäs, Labby, Idlax, Näse, Sarvsalö, Kuggom, Baijars, Gislarböle, Greggböle, Hermans i Härpe, Sjöbård, Påvals, Lurens, Prästgården1981
Person- och släktvapen i Finland heraldik, Finland2011
Personnamnsboken namn, Svenskfinland1993
Personskrifter hänförande sig till Finland 1562-1713. Bibliografisk förteckning 1-5 personskrifter, bibliografier, personhistoria, småtryck, nekrologer, gravskrifter, 1500-talet, 1600-talet, 1700-talet1951-1959
Petrell från Petas Släktforskning, Petrell, Lönnqvist, Helsinge1976
Petter Hällströmin suku. Sukuhistoria ja sukuluettelo släktforskning, släkter, historia, Jussila, Siltaloppi, Westman, Latva-Jussila, Hällström, Jaskari, Ilmajoki, Helsinki, Tampere1985
Pilastrarna. En släktkrönika Släktforskning, Schildt, Borgå, Lovisa1995
Pitäjänmäen kyläkirkko Helsingfors, Sockenbacka, bykyrka, 1929-1959, historik2000
Pohjanmaan porvariston vuosisata 1750-1850. Asuminen ja elämänmuotot = Borgarliv i Österbotten 1750-1850. Boende och leverne Österbotten, Gamlakarleby, Karleby, Jakobstad, Brahestad, Vasa, Östermyra, Seinäjoki, borgarståndet, släkter, 1700-talet, 1800-talet, Roos, Lindskog, Lang, Falander, Wasastjerna2013
Pohjois-Karjalan historia I. Keskiajasta Stolbovan rauhaan Norra Karelen, historia, medeltiden, -1600-talet, landskap1969
Pohjois-Karjalan historia II. 1617-1721 Norra Karelen, historia, 1600-talet, 1700-talet, landskap, bebyggelsehistoria1976
Pohjois-Kymenlaakson teollistuminen. Kymin osakeyhtiön historia 1872-1917 Kymmene Aktiebolag, Kymmene Oy, historia, Kymmenedalen, ekonomisk historia, Kuusankoski, Voikkaa, Valkeala, Iitti, industrialisering, industriorter1979
Pohjois-Savon asuttaminen keski- ja uuden ajan vaihteessa Norra Savolax, bebyggelsehistoria, medeltiden, nya tiden, 1500-talet, 1600-talet1981
Pojo-släkten Collin 1657-2004 släktforskning, släkter, Collin, Ekholm, Grönholm, Ekström, Långstedt, Pihlström, Kullberg, Öhberg, Lindqvist, Palmroos, Alakoski, Eräjuuri, Ehrström, Lax, Pojo, Tenala, Karis, Ekenäs, Helsinge2004
Porin triviaalikoulun oppilasluettelot 1722, 1733, 1737 ja Oppilasmatrikkeli 1738-1842 skolmatriklar, elever, Björneborgs trivialskola, trivialskolor, 1700-talet, 1800-talet, Björneborg1926
Porkalabygden och dess minnen Porkala, Esbo, Ingå, Degerby, Porkalaparentesen, avträdda områden, evakuering, Pontán, Brenner1945
Porvoon naisopisto = Institutet för unga flickor i Borgå. Porvoon naisopisto ja tyttölukio 1912-1930-1962 skolhistoriker, skolmatriklar, flickskolor, Borgå, 1900-talet, Institutet för unga flickor i Borgå, Porvoon naisopisto ja tyttölukio1964
Privata förberedande skolan, Lovisa. Matrikel 1905–[1943] Privata förberedande skolan i Lovisa, Freders skola, skolmatriklar, elever, förteckningar, Lovisa, 1900-1940-talet
Privata svenska flickskolan 1889-1939 Privata svenska flickskolan, Laguska skolan, skolhistoriker, skolmatriklar, flickskolor, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1939
Privata svenska fruntimmersskolan. Privata svenska flickskolan i Borgå 1863-1919-1938. Minnesskrift Privata svenska fruntimmersskolan i Borgå, Privata svenska flickskolan i Borgå 1800-talet, 1900-talet, skolhistoriker, skolmatriklar, flickskolor, Borgå1938
Privathus i Kronohagen i Helsingfors under empiretiden. En arkitekturhistorisk undersökning. Helsingfors, staden för branden 1808, Ehrenström, Engel, Kronohagen, stenhusen, trähusen, förteckning över privathus i Kronohagen 1828-1855, bildförteckning1978
Profiler ur finskt kulturliv personhistoria, kulturhistoria, bildkonstnärer, författare, Johan Ludvig Runeberg, Zacharias Topelius, Albert Edelfelt, Fredrik August von Platen, Waldemar Becker-Bey, Björnstjerne Björnson1913
Promenade des Anglais 139. Historien om Villa Huovila, dess finska ägare och invånare Frankrike, Villa Huovila, Rivieran, Nice, invånare, finländare, villor, Carl Constantin Collin, Nikolajeff, Sergei Nikolajeff junior, Olga Nikolajeff, 1800-talet, 1900-talet2011
Puhvelista Punatulkkuun. Helsingin vanhoja kortteleita. Helsingfors, stadsdelar, Kronohagen, Gloet, Gardesstaden, Kampen, Rödbergen, Ulrikasborg, Skatudden, Brunnsparken, Eira, Västra hamnen, kvarteren i ordningsföljd, kvarteren i alfabetisk följd, kvarterens svenskspråkiga namn1975
Puolustusvoimiemme upseeristo 1929. Försvarsmakten, officerare 1929, matriklar, generaler, högre befäl1929
Pyttis socken Pyttis,, Kymmene socken, östra Finland, Nyland, Abborfors, Broby, Heinlaks, Hinkaböle, Klåsarö, Mogenpört, Pörtnora, Stensnäs, Svartbäck, Tuskas, Västerby, Väster- och Öster-Kyrkoby, Creutz, Solitander, Stor-Abborfors, Stockfors, Krämer,
På den gamla goda tiden. Övermark 1989 hembygdsskildringar, Övermark, Närpes, historia, släkter, Ragvals1989
På Finlands riddarhus immatrikulerade medlemmar av R.o.A. som recipienter av de högsta ryska ordnarna 1809-1917 R.o.A., ryska ordnar, Finland1987
På forskningsresor i svenskbygden allmogekultur, Svenskfinland, Nyland, Egentliga Finland, Österbotten, Åland, folkdräkter, textilier, fester, 1910-talet, 1920-talet, reseberättelser1986
På spaning efter Pia och hennes bröder. Bakgrund och riskfyllda krigsår 1939-1944. Bernstein, judar, Helsingfors2017
På vandring genom byn. Helsingfors, Åggelby, Mickels rusthåll, villa Central, Svenska hemmet, Åggelby svenska samskola, Kullatorp, Alexander Franck, Tyyni Hentman, pensionatet, societetshuset, brandkårshuset, Arkadia teater, Biola, Villa Fredriksro, Anders Jansson, källor2004
Pörtom Ungdomsförening 1895-1945 Pörtom, Närpes, Malax, Österbotten, ungdomsföreningar, historiker, 1800-talet, 1900-talet, Pörtom Ungdomsförening1946
Raseborgs slott Raseborg, slott, Slottsknektens stuga, Forngården, Snappertuna kyrka1965
Rautatievirkamiesmatrikkeli 1.1.1982 Statens järnvägar, Järnvägsstyrelsen, tjänstemän, förteckningar, matriklar1982
Reallyceum-Svenska reallyceum-Svenska lyceum 1872-1922. Minneskrift skolhistoriker, skolmatriklar, festskrifter, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet, Reallyceum, Svenska reallyceum, Svenska lyceum, Svenska lyceum i Helsingfors1922
Redogörelse för verksamheten i Svenska flicklyceet i Helsingfors läsåret 1954-1955 Svenska flicklyceet i Helsingfors, årsberättelser, Helsingfors, 1950-talet, flickskolor1955
Redogörelse för verksamheten i Svenska flicklyceet i Helsingfors läsåret 1955-1956 Svenska flicklyceet i Helsingfors, årsberättelser, Helsingfors, 1950-talet, flickskolor1956
Redogörelse för verksamheten i Svenska flicklyceet i Helsingfors läsåret 1956-1957 Svenska flicklyceet i Helsingfors, årsberättelser, Helsingfors, 1950-talet, flickskolor1957
Redogörelse för verksamheten i Svenska flicklyceet i Helsingfors läsåret 1957-1958 Svenska flicklyceet i Helsingfors, årsberättelser, Helsingfors, 1950-talet, flickskolor1958
Redogörelse för verksamheten i Svenska flicklyceet i Helsingfors läsåret 1958-1959 Svenska flicklyceet i Helsingfors, årsberättelser, Helsingfors, 1950-talet, flickskolor1959
Redogörelse för verksamheten i Svenska flicklyceet i Helsingfors läsåret 1959-1960 Svenska flicklyceet i Helsingfors, årsberättelser, Helsingfors, 1950-talet, flickskolor1960
Register till finländskt herrgårdsliv. Karsby gård Karsby gård, Tenala, 1800-1970, personregister,ortsnamnsregister, sakregister, rättelser och tillägg till Finländskt herrgårdsliv1980
Resan till Farmor, Släktforskning som ett äventyr berättad i kåserande form. Löfving, Morand, Balticum, Paris, Helsingfors2016
Rikollista Rakkautta ja räiskyvää tykkitulta. Pihl-suvun seikkalilut Suomessa, Ruotsissa Släktforskning, Pihl, Lehtonen, Grundström, Stockholm, St. Petersburg, Halikko, Helsingfors
Rinnastuksia Signe Branderin kuviin Helsingistä Helsingfors, Matti Karjanoja, Signe Brander, jämförande fotografier1983
Ristningarna vid Gäddtarmen Gäddtarmen, Hangö, ristningar, 1500- och 1600-talet, , Gamla Tullholmen, Johan III, Torsten Stålhandske, Oxenstierna,Ban Fleming, Färla, Knutsson, Stålarm, Bonde, Banér, Horn, Tott, Creutz, Uggla, Wrede, Wachtmeister, Persson, Johansson, Kekkonen1979
Rudolf Flodman (1867-1931). Järnhandlande och kommunalman i Borgå. Borgå, Rudolf Flodman, Flodmans järnhandel, kommunalman1996
RUK 1920-1960
Rödsöboken Rödsö, Karleby, byar, historia, Åkerblomrörelsen2011
Röster och bilder från förgången tid Åström, Dönicke, St. Petersburg, Vasa1981
Rötter i Sverige. En vägledning för släktforskning i svenska arkiv släktforskning, Sverige1997
Sagornas mormor i Kronohagen. Meri Genetz, målare och mystiker Helsingfors, Kronohagen, Paro, Meri Genetz, 1885-1943, konstnär, målare, Helena Hernberg,2014
Sahlbergska skolan - Svenska privata läroverket för flickor - Laurellska skolan 1870-1971. Sahlbergska skola, Svenska privata läroverket för flickor, Laurellska skolan, skolhistoriker, skolmatriklar, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1978
Salon yhteiskoulu 1898-1923 Salon yhteiskoulu, festskrifter, samskolor, skolmatriklar, skolhistoriker, Salo, 1800-talet, 1900-talet1923
Samlat sekel Helsingfors, hembygdsbeskrivning, Boxbacka, Sirkka Sundroos, Åggelby Svenska Samskola, Kymmene Bruk, krigsåren1998
Samling af wapen för de adelige ätter som äro introducerade å Storfurstendömet Finlands riddarhus, jemte wapenbeskrifning på svenska och franska språk heraldik, Finland1840
Sammanfogat. En släktkrönika genom fem generationer
Sammanfogat. En släktkrönika genom fem generationer Släktforksning, Cronstedt, Galindo, Aminoff, Lille1982
Sarvlaks. Gårdshushållningen och gårdssamhället från 1600-talet till 1900-talet. Sarvlaks, Pernå, Creutz, von Born, Stor-Sarvlaks, Norr-Sarflax, Lappnor, Bagarböle, Strömsland, Tjuvö, Påsalö, Fantnäs1980
Sata vuotta Kansallispankkia. Kansallis-Osake-Pankki sata vuotta Kansallispankki, Kansallis-Osake-Pankki, banker, affärsbanker, historia, 1800-talet, 1900-talet, Kämp, Helsingfors1989
Savon historia I. Esihistorian vuosituhannet Savon alueella Savolax, Östra Finland, historia, förhistoria, medeltiden, släkter1988
Savon historia II:1. Rajamaakunta asutusliikkeen aikakautena 1534-1617 Savolax, Tavinsalmi, Östra Finland, historia, släkter, 1500-talet, 1600-talet1982
Serlachiuksen suku. Sukuselvitys Släktforskning, Serlachius1981
Sianjalan Jalkasten sukukirja. Suonenjoen Jalkalasta polveutuvan savolaisuvun sukukirja Lauri Juhana Jalkasen (1887-1948) aineiston pohjalta. släktforskning, släktböcker, släkter, historia, Jalkanen, Suonenjoki, Murtolahti, Paukarlahti, Kiihtelysvaara, Sortavala, Serepeta, Kangasniemi, Saarijärvi, Salmi1989
Sibbo skärgård. Villor. Liv. Folk. Sibbo, skärgårdssamhälle, villor, villaliv, villaarkitektur, båtbyggen2003
Sibbo sockens historia II. 1700-1868 Sibbo, präster, klockare, socknens förtroendemän, krögare och lönnbrännare, storskiftet, herrgårdar och boställen, jordbruk, handel, släkter och personligheter1950
Sibbo sockens historia. Fram till år 1868. Band 1 Sibbo, forntiden, svensk inflyttning, ortnamn, jordbesittningen, bond- och herrgårdar, säterier, Norrkulla, Söderkulla, Immersby, Eriksnäs, Hitå, Borgby, Hovet, Nevas, Nickby, Skräddarby, Spjutsund, Löparö, Östersundom, Hovgård, Husö, Massby1994
Sibbo sockens historia. Fram till år 1868. Band 2 Sibbo, Massby, Fagerö, Mariedal, bondeseglation, beskattning, församlingsliv, folkundervisning, militär, sibboknektar, boställen, stora nordiska kriget, militärväsendet under 1700- och 1800-talet, ortnamnsregister, hemmansregister, personregister1994
Sibbosläkten Lund 1679-1994 Släktforskning, Lund, Sibbo, Tusby1994
Sin lyckas smeder. En krönika om släkten Westerlund från Odensvi. Släktforskning, Sverige, Finland, Stockholm, Uleåborg1957
Sjundeå sockens historia, andra delen Sjundeå, storgods, Sjundby gård, Jakob Henriksson, Claes Åkesson, Åke Henriksson Tott, Claes Åkesson Tott, E. J. Creutz, Tomas Adlercreutz, Otto Maurits Krebs, Svidja gård, Wrede, byar och gårdar,1955
Sjundeå sockens historia, första delen. Kyrkbyggnader och kyrkkonst. Sjundeå, Sjundby kapellkyrka, Svidja kapellkyrka, Sjundeå församlingskyrka, präster, klockare, lekmannafunktionärer, Hovgård, Broända, Sjundby, Karuby, Tjusterby, Svidja, Ödiskulla, Veijans, Kanala, Kopula, soldater och båtsmän, näringsliv, samfärdsel1953
Sjundeå sockens historia, tredje delen Sjundeå, Henrik Lindeberg, ägarlängder över gårdarna i Sjundeå, ortnamnsregister, personregister, förteckning över stupade, Porkalaparentesen, kommunalt liv, församlingsliv, föreningsliv1964
Skattedistrikt och förvaltningsområden på Åland under tidigt 1500-tal Åland, ekonomisk historia, skattedistrikt, marklag, täcker, nötslag, socknar, beskattning, förvaltning, historia, 1500-talet1983
Skolhistorisk bibliografi och arkivöversikt skolor, historia, bibliografier, arkivmaterial, guider, matriklar1969
Skolorna i Finland före 1872 skolor, historia, bibliografier, arkivmaterial, guider, matriklar, skolhistoriker1990
Skurkar och vanligt folk. Brott och straff i släktforskningen. Domböcker, handel, rättsfall, Stockholm, Kristinestad1993
Skånsk släktforskning. Jubileumsskrift 1937-87 släktforskning, Skåne, Sverige, Skånes Genealogiska Förening1987